Behandling af dine personoplysninger

I forbindelse med løsningen af departementets opgaver behandler vi oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Behandlingen af personoplysninger sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

Fælles dataansvar

I forbindelse med udøvelsen af arbejdsopgaver og behandling af personoplysninger på HR-området er der fælles dataansvar mellem Udlændinge- og Integrationsministeriets departement og henholdsvis Udlændingestyrelsen, Hjemrejsestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Aftale om fælles dataansvar på HR-området

Der foretages endvidere en række behandlinger af personoplysninger i forbindelse med benyttelse af Den Centrale Adresseregisterløsning for udlændinge (Carl 2). Udlændinge- og Integrationsministeriet er sammen med Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Hjemrejsestyrelsen, ansvarlig for disse behandlinger. Der er derfor udarbejdet en aftale om fælles dataansvar mellem Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Hjemrejsestyrelsen. Aftalen tydeliggør ansvarsfordelingen mellem myndighederne i forhold til overholdelse af forpligtelserne i databeskyttelsesforordningen, og er med til at sikre, at dine rettigheder kan håndhæves effektivt.

Se aftale om fælles dataansvar mellem Udlændinge- og Integrationsministeriet og Carl 2 (pdf)

Her på siden kan du læse mere om til hvilke formål, vi behandler personoplysninger.

På de underliggende sider kan du læse mere specifikt om de forskellige formål. Du kan også læse om, på baggrund af hvilket lovgrundlag vi behandler oplysningerne, hvilke typer af personoplysninger vi behandler, om vi deler oplysningerne med andre modtagere, og hvordan vi opbevarer dine oplysninger.

Du kan endvidere læse om dine rettigheder til bl.a. indsigt i, hvad vi har registreret om dig, og om hvordan du kommer i kontakt med os eller med vores databeskyttelsesrådgiver.

Vi behandler personoplysninger til disse formål:

Henvendelser om aktindsigt, indsigt, registreredes rettigheder og anmodninger om indsigt mv.

Henvendelser fra borgere

Folketingsbetjening

Udarbejdelse af retsforskrifter

Klagesagsbehandling

Henvendelser i Whistleblowerordningen

Pressebetjening

Sager om statsborgerskab

Ansøgninger om humanitært ophold

Sådan behandler Udlændinge- og Integrationsministeriet persondata om dig - før, under, og efter din ansættelse

Puljeadministration

Arbejdsgrupper

Statistik og evaluering inden for Udlændinge- og Integrationsministeriets område

Udsendelse af Danmark

Dine rettigheder

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du bl.a. ret til at:

 • Få indsigt i Udlændinge- og Integrationsministeriets behandling af dine oplysninger
 • Gøre indsigelse mod Udlændinge- og Integrationsministeriets behandling af dine oplysninger
 • Få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende
 • Modtage en udskrift af de personoplysninger, vi behandler om dig

Læs mere om dine rettigheder

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte den dataansvarlige, dvs. Udlændinge- og Integrationsministeriets departement:

 • E-boks: Udlændinge- og Integrationsministeriet -> Departementet
 • E-mail: 
 • Telefon: + 45 61 98 40 00
 • Brev: Udlændinge- og Integrationsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K

For at kunne behandle din henvendelse har vi behov for at kunne identificere dig entydigt. Det kan fx ske ved, at du henviser til et sagsnummer, din fulde adresse eller evt. angiver dit CPR-nummer. Vi opfordrer til, at du henvender dig via en sikker forbindelse, fx gennem brug af e-boks.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har en databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Ministeriet har en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. rådgiver ministeriet om reglerne for behandling af personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på følgende måder:

 • E-mail: 
 • Telefon: + 45 61 98 40 00
 • Brev: Udlændinge- og Integrationsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10, 1216 København K

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Læs mere om, hvordan man klager til Datatilsynet