Arbejdsområder

Indrejse/ophold

Her kan du læse om reglerne for indrejse og ophold i Danmark samt om netværk og samarbejder på udlændingeområdet.

Statsborgerskab

Læs om reglerne for at få, bevare og miste dansk statsborgerskab. Dansk statsborgerskab er en forudsætning for at få dansk nationalitetspas og for at stemme ved folketingsvalg.

Integration af nye borgere

Her kan du læse om integrationsindsatsen de første 5 år, herunder modtagelse, visitation/boligplacering, program, kontrakt og opholds- og selvforsørgelseserklæring.

Danskundervisning og prøver for udlændinge

Her kan du læse om danskundervisning, danskuddannelse, danskprøver, Indfødsretsprøven, Medborgerskabsprøven og Indvandringsprøven.

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Her kan du læse om virksomhedsbonus, igu og andre beskæftigelsesrettede indsatser.

Indsatser til sårbare familier

Her kan du læse om indsatserne vedrørende forældreskab, skole/hjem-samarbejde, traume, bander mv.

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Her kan du læse om indsatsen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering i Danmark samt om aktuelle tiltag og indsatser.

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Her kan du læse om æresrelaterede konflikter, genopdragelsesrejser, sikre bosteder og parallelle retsopfattelser.

Repatriering

Repatrieringsordningen skal medvirke til, at herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, som er omfattet af repatrieringsloven, og som ønsker at repatriere, får den bedst mulige rådgivning og støtte til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Integration

Her kan du læse om integrationsindsatsen for nytilkomne udlændinge de første 5 år, herunder om modtagelsen og den beskæftigelsesrettede indsats samt om danskundervisning og prøver for voksne udlændinge.