Arbejdsområder

Indrejse/ophold

Her kan du læse om reglerne for indrejse og ophold i Danmark samt om netværk og samarbejder på udlændingeområdet.

Statsborgerskab

Læs om reglerne for at få, bevare og miste dansk statsborgerskab. Dansk statsborgerskab er en forudsætning for at få dansk nationalitetspas og for at stemme ved folketingsvalg.

Integration

Her kan du læse om integrationsindsatsen for nytilkomne udlændinge de første 5 år, herunder om modtagelsen og den beskæftigelsesrettede indsats samt om danskundervisning og prøver for voksne udlændinge.

Vurdering af syreres ophold i Danmark

Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet vurderer løbende, om personer fra Damaskus og Rif Damaskus i Syrien fortsat har ret til beskyttelse i Danmark. I det følgende beskrives, hvad der ligger til grund for denne gennemgang og vurdering.

Repatriering

Repatrieringsordningen skal medvirke til, at herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, som er omfattet af repatrieringsloven, og som ønsker at repatriere, får den bedst mulige rådgivning og støtte til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.