Om os

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Ministeriet varetager ministerbetjening og den overordnede planlægning og administration af lovgivningen på udlændinge- og integrationsområdet. Herunder behandler ministeriet konkrete sager om f.eks. humanitært ophold og indfødsret.

Læs mere om ministeriet

Organisation

Billede af ministeren Mattias Tesfaye

Mattias Tesfaye

Mattias Tesfaye tiltrådte som udlændinge- og integrationsminister den 27. juni 2019.

Læs mere om ministeren

Pernille Breinholdt Mikkelsen

Pernille Breinholdt Mikkelsen

Pernille Breinholdt Mikkelsen blev udnævnt som departementschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet den 1. oktober 2021.

Læs mere om departementschefen

Åbenhedsordning

Alle ministerier offentliggør hver måned en liste over ministerens udgifter, officielle aktiviteter, modtagne gaver mv.

Oversigten indeholder oplysninger om ministerens repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser, modtagne gaver, arrangementer af officiel repræsentativ karakter samt officielle aktiviteter.

Læs mere om åbenhedsordningen

Ministeriet er en del af en koncern - her er de andre

Udlændingestyrelsens krone

Udlændingestyrelsen

Styrelsen behandler sager om asyl, familiesammenføring, besøgsvisum, permanent ophold mv. Styrelsen er ansvarlig for asylindkvartering og statistik på udlændingeområdet. 

Hjemrejsestyrelsens krone

Hjemrejsestyrelsen

Styrelsen behandler sager om udsendelse, motivationsfremmende foranstaltninger, udrejsekontrol, hjemrejsestøtte, ledsagede udsendelser mv. Styrelsen er ansvarlig for, at udlændinge, der opholder sig ulovligt i Danmark rejser hjem. 

Styrelsen for international rekruttering og integrations krone

SIRI

SIRI behandler sager om opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge og udsteder opholdsdokument til EU/EØS-borgere. SIRI er også ansvarlig for at understøtte kommunernes integrationsindsats og forebyggelse af ekstremisme.