Udlændinge- og Integrationsministeriet

Nyheder
Invitation til sparringsmøde om krisecenter til LGBTI-personer
27.01.2021
SIRI afholder sparringsmøde om nyt krisecenter til LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund.
Ny politisk aftale om social kontrol
25.01.2021
Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet udmønter 40 millioner kroner afsat på finansloven til indsats mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Pengene skal blandt andet gå til etablering af nye exit-boliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol.
Regeringen i dialog med en god håndfuld lande om at flytte asylsagsbehandling uden for EU
24.01.2021
Regeringen har et mål om at få flyttet asylsagsbehandlingen og beskyttelsen af flygtninge uden for EU’s grænser. Ny lovgivning er nødvendig, viser ny juridisk analyse. Minister sender derfor snart et lovforslag i høring.
Deadline for tilmelding til danskprøver er 8. marts 2021
21.01.2021
Der er sidste frist for tilmelding til Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven mandag den 8. marts 2021.
Flere nyheder