Udlændinge- og Integrationsministeriet

Nyheder
Vejledning til kommunale handlings- og beredskabsplaner
18.09.2019
Når borgere - børn, unge og voksne, kvinder og mænd – står i en æresrelateret konflikt eller oplever, at være udsat for negativ social kontrol, spiller lærere, sagsbehandlere, sundhedsplejesker, vejledere og andre kommunale fagpersoner mange gange en afgørende rolle i forhold til at yde den rette støtte og hjælpe på det rette tidspunkt.
Opgaver på udlændingeområdet flyttes til Udlændinge- og Integrationsministeriet
13.09.2019
En række opgaver på udlændingeområdet, som hidtil har været underlagt Justitsministeriet, samles nu under Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Orientering af Folketinget om mangel i gennemførelse af udsendelsesdirektivet
06.09.2019
Udlændinge- og Integrationsministeriet er blevet opmærksomt på, at der i forbindelse med en ændring af udlændingeloven i 2018, som havde til hensigt at bringe udlændingeloven i overensstemmelse med det såkaldte udsendelsesdirektiv om udsendelse af tredjelandsstatsborgere, er sket en utilstrækkelig gennemførelse.
SIRI lancerer nyhedsbrevet Integrationsnyt
05.09.2019
Få seneste nyt om integrationsområdet direkte i din mailboks.
Flere nyheder