Udlændinge- og Integrationsministeriet

Nyheder
Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme udbyder post.doc om ekstrem islamisme i Danmark
21.10.2019
Der er behov for mere viden om aktuel ekstrem islamisme i Danmark, og særligt hvordan den ser ud online.
Opdateret analyse: Kommunernes evne til at dygtiggøre ikke-vestlige folkeskoleelever
21.10.2019
Udlændinge- og Integrationsministeriet har udarbejdet en ny opdateret analyse af, hvor godt folkeskoleelever med ikke-vestlig baggrund klarer sig i de enkelte kommuner.
Annullation af udbud om evaluering af danskuddannelsesreformen fra 2017
16.10.2019
Styrelsen for International Rekruttering og Integration har besluttet at annullere udbuddet og udbyde opgaven på anden vis.
Følelsen af at være dansk er stigende blandt indvandrere og efterkommere – men synet på religion adskiller sig markant fra det syn, personer med dansk oprindelse har
16.10.2019
Flere indvandrere og efterkommere føler sig i højere grad som danskere eller danskere med indvandrerbaggrund i 2019 sammenlignet med 2011. Til gengæld er der et markant gab, når det kommer til nydanskeres opfattelse af, om det er i orden at kritisere religion sammenlignet med personer af dansk oprindelse.
Flere nyheder