Kontakt

Adresse

Slotsholmsgade 10
1216 København K

CVR-nr.: 36 97 71 91

EAN-nr.: 5798 000080188 (UIM Drift) og 5798 000080195 (UIM Tilskud/Puljer)

Ministeriet er lukket på helligdage, fredagen efter Kristi himmelfartsdag, samt dagene mellem jul og nytår.

Du kan ikke aflevere breve, pakker mv. ved personligt fremmøde i ministeriet. Ønsker du at aflevere breve, pakker mv. uden forudgående aftale henvises til Screeningscenter Øst, Oliefabriksvej 51, 2770 Kastrup. Åbningstider: mandag-fredag kl. 09.00-16.00.

Du kan sende fysisk post til vores adresse. Bemærk venligst, at hvis du sender fysisk post til ministeren eller ministeriet, vil din forsendelse af sikkerhedsmæssige årsager kunne blive åbnet af særligt godkendte medarbejdere i PostNord, inden forsendelsen leveres til modtageren. 

Læs vejledning til hvordan du sender sikker post, hvis du har e-Boks

De fleste borgere har e-boks til bl.a. at kommunikere med offentlige myndigheder efter reglerne i lov om Digital Post, medmindre man har søgt og er blevet fritaget for det.

Hvis du ikke har e-Boks, ikke har oplyst en postadresse, og besvarelse af dit spørgsmål indeholder personfølsomme oplysninger, har ministeriet ikke mulighed for at kommunikere via e-mail af hensyn til at behandle dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven. Ministeriet kan dog oplyse, at du har mulighed for gennem en partsrepræsentant med adgang til e-Boks at få tilsendt henvendelser fra ministeriet. Vedhæft i et sådant tilfælde en fuldmagt til partsrepræsentation.

Det bemærkes, at e-mails, der sendes til ministeriet fra en almindelig e-mailadresse, ikke krypteres. Det indebærer en risiko for, at andre kan få adgang til indholdet. Afsendelse fra en almindelig e-mailadresse sker derfor på eget ansvar.

Ring til os

Vi har forskellige linjer alt efter, hvad din henvendelse drejer sig om. Find det rigtige nummer herunder.

TelefonnummerBeskrivelse af telefonnumreTelefontider
61 98 40 00

Hovednummer

  • Alt der ikke har med indfødsret at gøre 
Mandag-torsdag: 09.00 - 16.00
Fredag: 09.00 - 15.00 
70 80 24 50

Om indfødsret ved spørgsmål om:

  • Dansk statsborgerskab ved naturalisation
  • Grundlovsceremoni og efterfølgende fremsendelse
    af statsborgerretsbevis
Mandag: kl. 9-11
Tirsdag: kl. 9-11
Onsdag: Lukket
Torsdag: kl. 14-17
Fredag: kl. 9-11
70 80 24 50

Om indfødsret ved spørgsmål om:

  • Bevis for og bevarelse af dansk statsborgerskab
  • Løsning fra dansk statsborgerskab
  • Erklæring om dansk statsborgerskab

 

Mandag: kl. 12-14
Tirsdag: Lukket
Onsdag: Lukket
Torsdag. kl. 12-14
Fredag: Lukket 

Indfødsrets telefonvejledning er et supplement til vejledningen på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Indfødsret kan ikke rådgive om, hvad en ansøger skal gøre for at opfylde betingelserne for statsborgerskab men alene vejlede om reglerne om statsborgerskab og om sagens behandling i kontoret og Folketinget.

Bemærk venligst, at der skal indsendes en skriftlig fuldmagt til Indfødsret, hvis andre end ansøgeren selv skal kunne få oplysninger om en konkret sag.

Hent fuldmagt til brug for videregivelse af personlige oplysninger (pdf)

Hent fuldmagt til brug for partsrepræsentation (pdf)

Skriv til os

Vi har to forskellige e-mailadresser, du kan kontakte. Find den rigtige herunder.

Generelle henvendelser til ministeriet:

Henvendelser om indfødsret: