Statistik og evaluering

Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med udarbejdelse af statistik og til evalueringsformål. Data fra danskuddannelsesdatabasen anvendes til statistiske og analytiske formål. Igu-data anvendes til statistiske og analytiske formål, herunder besvarelse af folketingsspørgsmål og ledelsesinformation til regeringsudvalg. Antallet af igu-kursister offentliggøres på ministeriets statistikportal integrationsbarometer.dk.

Data om indfødsretsprøver anvendes til statistiske og analytiske formål og indsamles fra sprogcentrene.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at kunne udarbejde statistik om deltagelse i danskuddannelse.

Data fra danskuddannelsesdatabasen indsamles med hjemmel i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. § 18.

Data vedrørende igu indsamles med hjemmel i lov om integrationsgrunduddannelse (igu) § 13.

Data vedrørende indfødsretsprøver indsamles med hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra j (behandling af oplysninger til statistiske formål).

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er endvidere baseret på en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og artikel 9, stk. 2, litra f.

Kategorier af oplysninger

Det er nødvendigt at behandle personoplysninger af hensyn til statistiske og analytiske formål. Der kan være tale om såvel almindelige som følsomme personoplysninger.

Opbevaring af dine oplysninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne udføre vores opgaver i relation til statistiske og analytiske formål. Vi journaliserer dokumenter med personoplysninger efter offentlighedslovens regler og afleverer dem til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Herefter vil vi foretage en konkret vurdering af, om vi har behov for at bevare en kopi af sagerne.