Puljeadministration

Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af puljer på integrationsområdet.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at kunne sikre administrationen af vores puljer til integrationsprojekter mv. Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der træffer afgørelse i de konkrete puljesager, men vi modtager også disse sager og dermed de personoplysninger, der indgår i sagerne.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er baseret på en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og artikel 9, stk. 2, litra f.

Kategorier af oplysninger

Det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at sikre administrationen af vores puljer. Der kan være tale om såvel almindelige som følsomme personoplysninger. Det kan desuden efter omstændighederne være nødvendigt at behandle personoplysninger om andre end den person, som søger om puljer.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne videregive oplysninger om ansøgeren. Det kan ske til følgende myndigheder:

  • Folketinget (dette vil almindeligvis ske i forbindelse med besvarelse af folketingsspørgsmål)
  • Udlændingemyndighederne (f.eks. i forbindelse med indhentelse af yderligere oplysninger om ansøgningerne)

Opbevaring af dine oplysninger

Puljesager registreres med et journalnummer i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Vi journaliserer dokumenter med personoplysninger efter offentlighedslovens regler og afleverer dem til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Herefter vil vi foretage en konkret vurdering af, om vi har behov for at bevare en kopi af sagerne. Det vil indgå i denne vurdering, om puljesagen vil kunne indgå i fremtidige sager, f.eks. i forbindelse med genoptagelsesanmodninger, klagesager mv. Hvis ministeriet ikke har et administrativt behov for at opbevare en kopi af sagerne, vil disse blive slettet.