Statsborgerskab

Statsborgerskab

Udenlandske statsborgere

En udenlandsk statsborger kan kun få dansk statsborgerskab ved lov. Det vil sige, at det kun er Folketinget, som kan give en udlænding dansk statsborgerskab. Dette kaldes at få statsborgerskab ved naturalisation.

Danske statsborgere

Nogle personer får automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, ved forældrenes ægteskab eller ved adoption. Der er visse betingelser for at bevare sit danske statsborgerskab, og en række situationer, hvor man kan miste det.

Nordiske statsborgere

Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan på visse betingelser få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring over for Udlændinge- og Integrationsministeriet, Rigsombudsmanden på Færøerne eller Rigsombudsmanden i Grønland.

Tidligere danske statsborgere

Hvis man tidligere har været dansk statsborger, kan man på visse betingelser få dansk statsborgerskab ved erklæring og blive dansk statsborger igen.

Aktuelt i Indfødsretskontoret

Her kan du læse nyheder fra Indfødsretskontoret om aktuelle emner.

Læs bl.a. om det fremsatte lovforslag om indfødsrets meddelelse og ministeriets aktuelle projekt til nedbringelse af sagsbehandlingstiden.

Sagsbehandlingstid

Her kan du læse mere om sagsbehandlingstiden for ministeriets behandling af ansøgninger om dansk statsborgerskab ved naturalisation.

In English

The Ministry of Immigration and Integration provides translations into English of some of its guidance on nationality.