Danske statsborgere

Nogle personer får automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, ved forældrenes ægteskab eller ved adoption. Der er visse betingelser for at bevare sit danske statsborgerskab, og en række situationer, hvor man kan miste det.

Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab

I visse situationer får en person automatisk dansk statsborgerskab. Det vil i nogle tilfælde ske ved fødslen eller ved, at ens forældre gifter sig, og det kan også ske ved adoption.

Bevis for dansk statsborgerskab

Hvis man har fået dansk statsborgerskab ved fødslen, ved forældrenes indgåelse af ægteskab eller ved adoption, kan man søge om bevis for sit danske statsborgerskab.

Bevarelse af dansk statsborgerskab

Der er forskellige betingelser for at bevare sit danske statsborgerskab, hvis man ikke er født i Danmark.

Fortabelse af dansk statsborgerskab

Man kan blandt andet fortabe sit danske statsborgerskab, hvis man inden den 1. september 2015 aktivt har erhvervet fremmed statsborgerskab eller har indtrådt i offentlig tjeneste i et andet land.

Frakendelse af dansk statsborgerskab

Man kan i særlige tilfælde blive frakendt sit danske statsborgerskab ved dom.

Administrativ fratagelse af dansk statsborgerskab

Man kan i særlige tilfælde administrativt få frataget sit danske statsborgerskab.

Løsning fra dansk statsborgerskab

Danske statsborgere kan under visse betingelser blive løst fra deres danske statsborgerskab.

Dokumentation for slægtskab ved DNA-undersøgelse

Slægtskabet mellem ansøgeren og den danske forælder kan fastlås ved hjælp af en DNA-undersøgelse.

Ansøgninger med udenlandske familieretlige dokumenter

Familieretlige dokumenter fra visse lande skal apostillepåtegnes eller legaliseres af en dansk ambassade.

Forelæggelse af sager for Familieretshuset

Visse sager om forældreskab, ægteskab mv. vil blive forelagt for Familieretshuset.