Forelæggelse af sager for Familieretshuset

Visse sager om forældreskab, ægteskab mv. vil blive forelagt for Familieretshuset.

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efter omstændighederne forelægge konkrete sager for Familieretshuset for at få deres vurdering af, om faderskab, moderskab, ægteskab eller forældremyndighedsforhold kan anerkendes efter dansk ret.

Forelæggelse for Familieretshuset vil navnlig ske i sager, hvor der stilles krav om verifikation af dokumenterne på grund af det land, som dokumenterne er udstedt i, eller i sager, hvor et ægteskab er indgået i udlandet og derfor skal vurderes efter dansk ret.

Familieretshusets anerkendelse af faderskab eller moderskab udelukker ikke, at Udlændinge- og Integrationsministeriet efterfølgende kan stille krav om, at barnet og den danske forælder medvirker i en DNA-undersøgelse.

Læs mere om DNA-undersøgelser til brug for ansøgning om statsborgerskab