Administrativ fratagelse af dansk statsborgerskab

Man kan i særlige tilfælde administrativt få frataget sit danske statsborgerskab.

Man kan administrativt få frataget sit danske statsborgerskab, hvis man har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser, medmindre man derved bliver statsløs. Den administrative afgørelse om fratagelse af dansk statsborgerskab træffes af udlændinge- og integrationsministeren, men der er mulighed for efterfølgende domstolsprøvelse af afgørelsen.