Bevis for dansk statsborgerskab

Hvis man har fået dansk statsborgerskab ved fødslen, ved forældrenes indgåelse af ægteskab eller ved adoption, kan man søge om bevis for sit danske statsborgerskab.

Bevis for erhvervelse af dansk statsborgerskab

Personer, der har fået dansk statsborgerskab ved fødslen, ved forældrenes indgåelse af ægteskab eller ved adoption, kan søge om bevis for deres danske statsborgerskab – et såkaldt statsborgerretsbevis.

Ansøgning om bevis for dansk statsborgerskab indgives på et særligt ansøgningsskema.

Hent skema til ansøgning om bevis for eller bevarelse af dansk statsborgerskab (pdf)

Ansøgningsskemaet kan desuden fås hos en dansk repræsentation i udlandet.

Ansøgningen kan indgives til den danske repræsentation i udlandet eller direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det bemærkes, at e-mails, der sendes til ministeriet fra en almindelig e-mailadresse, ikke krypteres. Det indebærer en risiko for, at andre kan få adgang til indholdet. Afsendelse fra en almindelig e-mailadresse sker derfor på eget ansvar.

Ved ansøgning om bevis for eller bevarelse af dansk statsborgerskab betales et gebyr på 1.200 kr.

Gebyret betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet ved indgivelse af ansøgningsskemaet på følgende konto: Registreringsnummer 0216, kontonummer 4069205011.

Ved betalinger fra udenlandsk bank skal følgende oplysninger bruges:

BIC/SWIFT: DABADKKK

IBAN: DK76 0216 4069 2050 11

Ved betalingen påføres ansøgerens CPR-nr. eller navn samt 1) betalerens fulde navn, 2) betalerens bopælsland, 3) betalerens fødselsdato, 4) betalerens fødselssted, 5) betalerens statsborgerskab og 6) formålet med overførslen.

Gebyret skal ligeledes betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet, når ansøgningen indgives til en dansk repræsentation i udlandet.

Gebyret betales ikke tilbage, hvis man får et afslag på sin ansøgning.

Det er Udlændinge- og Integrationsministeriets målsætning, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager om bevis for og bevarelse af dansk statsborgerskab holdes på omkring 12 måneder eller derunder.

Bekræftelse på tidligere udstedt statsborgerretsbevis

Hvis en person allerede én gang har fået udstedt et bevis for dansk statsborgerskab – uafhængigt af, om dansk statsborgerskab er opnået automatisk, ved erklæring eller ved lov (naturalisation) – vil der ikke kunne udstedes et nyt statsborgerretsbevis.

Udlændinge- og, Integrationsministeriet kan i stedet udstede en bevisbekræftelse. Dette er en officiel bekræftelse på, at der til den pågældende person tidligere er udstedt et statsborgerretsbevis. En anmodning om bevisbekræftelse på dansk statsborgerskab indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hent skema til anmodning om bevisbekræftelse (pdf)

Udlændinge- og Integrationsministeriet forelægger efter omstændighederne konkrete sager for Familieretshuset for at få styrelsens vurdering af, om faderskab, moderskab, ægteskab eller forældremyndighedsforhold kan anerkendes efter dansk ret.

Læs mere om forelæggelse af sager for Familieretshuset

Sagsbehandlingstiden i sager om bevisbekræftelser er på nuværende tidspunkt 3-4 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget i Udlændinge- og Integrationsministeriet.