Frakendelse af dansk statsborgerskab

Man kan i særlige tilfælde blive frakendt sit danske statsborgerskab ved dom.

Man skal frakendes sit danske statsborgerskab ved dom, hvis man i forbindelse med, at man fik dansk statsborgerskab, har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet relevante oplysninger, og dette var medvirkende til, at man fik dansk statsborgerskab, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Dette gælder uanset, om man derved bliver statsløs.

Hvis man frakendes sit danske statsborgerskab på denne baggrund, skal også ens barn frakendes statsborgerskabet ved dom, hvis barnet har erhvervet statsborgerskabet gennem en, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, og medmindre barnet derved bliver statsløst.

Man skal desuden frakendes sit danske statsborgerskab ved dom, hvis man dømmes for en strafbar handling, og man derved har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.