Nordiske statsborgere

Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan på visse betingelser få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring over for Udlændinge- og Integrationsministeriet, Rigsombudsmanden på Færøerne eller Rigsombudsmanden i Grønland.

Hvis man er over 18 år og ikke har fået nordisk statsborgerskab ved naturalisation

Hvis man som nordisk statsborger er fyldt 18 år, ikke har fået sit nordiske statsborgerskab ved naturalisation og opfylder visse betingelser, kan man få dansk statsborgerskab ved erklæring.

Dansk statsborgerskab ved naturalisation

Hvis man som nordisk statsborger ikke opfylder betingelserne for at få dansk statsborgerskab ved erklæring, kan man i stedet søge om dansk statsborgerskab ved lov (naturalisation).

Dobbelt statsborgerskab

Man kan godt have både dansk statsborgerskab og et andet statsborgerskab.

Børn af nordiske statsborgere

Ens børn vil som regel være omfattet, hvis man får dansk statsborgerskab ved erklæring.