Tidligere danske statsborgere

Hvis man tidligere har været dansk statsborger, kan man på visse betingelser få dansk statsborgerskab ved erklæring og blive dansk statsborger igen.

Hvis man opfylder bopælsbetingelserne

Hvis man som tidligere dansk statsborger opfylder visse betingelser om bopæl, kan man få dansk statsborgerskab ved erklæring.

Hvis man ikke opfylder bopælsbetingelserne (overgangsordning)

Hvis man som tidligere dansk statsborger har fortabt sit danske statsborgerskab i medfør af den tidligere gældende § 7 i lov om dansk indfødsret ved at ansøge om et fremmed statsborgerskab inden den 1. september 2015, kan man i perioden fra den 1. juli 2021 til og med den 30. juni 2026 generhverve sit danske statsborgerskab ved at indgive en skriftlig erklæring herom til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Dansk statsborgerskab ved naturalisation

Hvis man som tidligere dansk statsborger ikke opfylder betingelserne for at få dansk statsborgerskab ved erklæring, kan man i stedet søge om dansk statsborgerskab ved lov (naturalisation).

Dobbelt statsborgerskab

Man kan godt have både dansk statsborgerskab og et andet statsborgerskab.

Børn af tidligere danske statsborgere

Ens børn vil som regel være omfattet, hvis man får dansk statsborgerskab ved erklæring.