Sagsbehandlingstider mv.

Her kan du bl.a. læse mere om den forventede sagsbehandlingstid for ministeriets behandling af ansøgninger om dansk statsborgerskab ved naturalisation.

 

Vi vil gerne gøre det lettere for dig at følge med i, hvornår du kan forvente at få svar på din ansøgning.

På denne side kan du se den aktuelle sagsbehandlingstid, og vi fortæller dig også, hvilke sager vi aktuelt arbejder på. Du behøver derfor ikke at ringe til os, hvis du blot vil vide, hvor langt vi er i sagsbehandlingen.

Ansøgninger om dansk statsborgerskab ved naturalisation

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ansøgninger om dansk statsborgerskab ved naturalisation afgjort i december 2022 var ca. 22 måneder. At der er tale om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid betyder, at nogle sager har haft en kortere og nogle en længere sagsbehandlingstid.

Når du indsender din ansøgning til os, går der noget tid, før vi starter sagsbehandlingen op. Det skyldes, at vi har rigtig mange sager. Du får dog et kvitteringsbrev, når vi har registreret din ansøgning. Der går ca. 4-6 uger, fra vi starter sagsbehandlingen af din ansøgning, til vi er færdige med vurderingen af, om du kan blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse. Hvis du ikke umiddelbart opfylder betingelserne for optagelse på et lovforslag, og du derfor har søgt om dispensation, må du påregne yderligere sagsbehandlingstid på 4-6 uger, da din sag vil skulle forelægges for Folketingets Indfødsretsudvalg. Din sag kan kun blive forelagt for udvalget, hvis forelæggelsesadgangen følger direkte af cirkulæreskrivelsens bestemmelser eller af fast praksis. Du kan læse mere om forelæggelsespraksis her.

Som udgangspunkt behandler vi sagerne i den rækkefølge, de er modtaget. I efteråret 2022 har vi dog haft en opsamlingsrunde med sager af ældre dato, som ikke var færdigbehandlet. De sager forventer vi at afslutte inden for de næste 4-6 uger.

Derudover er vi lige nu i gang med at starte sagsbehandlingen op i sager, der er modtaget i ministeriet i starten af februar 2021. Hvis din sag er indsendt til ministeriet før dette tidspunkt, så er vi allerede i gang med at se på din sag, og du kan forvente at høre fra os inden for de næste 4-6 uger.

Hvis du har søgt på det særlige ansøgningsskema for børn eller statsløse født i Danmark, bestræber vi os på generelt at have en kortere sagsbehandlingstid. Lige nu behandler vi ansøgninger, som er modtaget i ministeriet fra juni 2021. Enkelte sager kan være ældre.

 

Denne side er senest opdateret den 03-01-2023