Sagsbehandlingstid

Ansøgninger om dansk statsborgerskab ved naturalisation.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden for en ansøgning om dansk statsborgerskab er i gennemsnit 22 måneder. Nogle sager tager en del længere tid, og nogle sager behandles væsentligt hurtigere. De sager, der behandles hurtigere, er såkaldte fasttrack-sager.

Fasttrack-sager er sager, hvor ministeriet ud fra objektive dataparametre vurderer, at sagen er ukompliceret.

En sag er vurderet som ukompliceret, hvis det er din første ansøgning om dansk statsborgerskab og du: 

  • ikke søger om dansk statsborgerskab efter lempede regler, særregler, eller søger dispensation fra at opfylde en eller flere betingelser,
  • ikke har børn som søger dansk statsborgerskab sammen med dig,
  • ikke har haft længerevarende opholdsafbrydelser, og
  • ifølge dine egne og Kriminalregisterets oplysninger ikke er straffet. Derudover skal sagen kunne behandles, uden at vi skal indhente flere oplysninger fra dig.

Det betyder, at ministeriet træffer afgørelser i visse sager, som ikke er de ældste verserende sager.

Hvis du er omfattet af særlige ansøgningsskema for børn eller statsløse født i Danmark, bestræber vi os på generelt at have en kortere sagsbehandlingstid 

Hvad kan du gøre?

Det er vigtigt, at du i din ansøgning vedlægger alle de dokumenter, vi beder om. Så er det nemmere for os at behandle din sag. Det er også vigtigt, at du kontakter os, hvis dine forhold ændrer sig, mens vi behandler din ansøgning. Det kan eksempelvis være, hvis du mister dit arbejde, modtager sociale ydelser eller får børn, som du ønsker skal blive danske statsborgere sammen med dig.

Indfødsretskontoret vil ikke på hverken telefonen eller skriftligt kunne oplyse, om hvorvidt din sag er omfattet af fasttrack-sporet. Ministeriet skal derfor opfordre til, at du ikke ringer eller skriver ind med dette spørgsmål. På den måde kan vi sikre, at øvrige ansøgere, der har brug for vejledning eller har konkrete spørgsmål om reglerne, lettere kan komme igennem i vores telefontid. 

Når vi modtager din ansøgning

Når du indsender din ansøgning til os, går der noget tid, før vi starter sagsbehandlingen. Det skyldes, at vi har rigtig mange sager. Du får dog et kvitteringsbrev, når vi har registreret din ansøgning.