Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab som hovedperson

Det er muligt for visse børn at få dansk statsborgerskab ved lov som hovedperson.

Følgende børn har mulighed for at blive danske statsborgere ved lov som hovedperson (som hovedansøger):
 • Børn, som ikke har mulighed for at blive danske statsborgere sammen med en forælder
 • Visse adoptivbørn
 • Børn født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far fra 11. oktober 1993 til og med 30. juni 2014
 • Børn, som ikke er blevet danske statsborgere på grund af samlivsophævelse
 • Børn født statsløse i Danmark

Læs mere om børn, som ikke har mulighed for at blive danske statsborgere sammen med en forælder

Læs mere om adoptivbørn

Læs mere om børn født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far

Læs mere om børn, som ikke er blevet danske statsborgere på grund af samlivsophævelse

Læs mere om børn født statsløse i Danmark

Indgivelse af ansøgningen

Ansøgning om dansk statsborgerskab ved lov (naturalisation) skal indgives ved at indsende det papirbaserede ansøgningsskema til Udlændinge- og Integrationsministeriet:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Indfødsret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Hent skema til ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation til børn (pdf)

Hvis ansøgeren bor i udlandet, kan ansøgningen eventuelt indgives til den stedlige danske repræsentation.

For adoptivbørn kan ansøgningen om dansk statsborgerskab indgives sammen med ansøgningen om adoption. Ansøgningen sendes af adoptionsmyndigheden direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Ansøgningen skal vedlægges:

 • Ansøgers fødselsattest
 • Kopi af adoptionsbevilling og eventuel anerkendelse fra Ankestyrelsen eller Familieretshuset (kun adoptivbørn)
 • Dokumentation for eventuel eneforældremyndighed
 • Kopi af ansøgerens eventuelle opholdstilladelse i Danmark
 • Forældrenes eventuelle vielsesattest (ikke adoptivbørn)
 • Kopi af ansøgerens pas (dog ikke blanke sider)
 • Kopi af den danske forælders danske nationalitetspas (dog ikke blanke sider)
 • Kopi af den danske forælders fødselsattest
 • Kopi af bevis for danskkundskaber (Folkeskolens afgangsprøve 9. eller 10. klasse eller skoleudtalelse) (ikke ansøgere født af en dansk far og udenlandsk mor)
 • Kopi af bevis for bestået Indfødsretsprøven af 2021 (statsborgerskabsprøven) (ikke ansøgere født af en dansk far og udenlandsk mor)
 • Kvittering for eventuelt indbetalt gebyr (ansøgere over 18 år

Gebyr for at ansøge

Ved indgivelse af ansøgning om dansk statsborgerskab for ansøgere, der ikke er fyldt 18 år, betales ikke gebyr.

For ansøgere, der er fyldt 18 år, koster det 4.000 kr. i gebyr at søge om dansk statsborgerskab. Der betales kun gebyr én gang.

Gebyret betales til den myndighed, som ansøgningen indgives til.

Særligt om udenlandske dokumenter

Der gælder særlige retningslinjer for dokumentationskravet til udenlandske dokumenter.

Læs mere behandling af ansøgninger med udenlandske familieretlige dokumenter