Børn

Der gælder særlige regler for børns erhvervelse af dansk statsborgerskab.

Automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab

Et barn født fra og med den 1. juli 2014 får automatisk dansk statsborgerskab ved fødslen, hvis faren, moren eller medmoren er dansk. For børn født før denne dato vil det afhænge af den lov, der var gældende, da barnet blev født.

Læs mere om automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab

Erhvervelse af dansk statsborgerskab ved ansøgning

Et barn kan som udgangspunkt kun blive dansk statsborger ved optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse som biperson – det vil sige sammen med én af sine forældre.

Læs mere om børns erhvervelse af dansk statsborgerskab som biperson

Et barn kan dog blive dansk statsborger ved optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse som hovedperson – det vil sige alene – hvis barnet ikke har mulighed for at blive optaget på et lovforslag som biperson til én af forældrene.

Herudover findes der særlige regler for visse grupper af børn, der kan blive danske statsborgere som hovedperson. Dette gælder bl.a. visse adoptivbørn.

Det er en generel betingelse for, at et barn kan blive dansk statsborger som hovedperson og dermed være omfattet af de særlige betingelser, der gælder for børn, at barnet er under 18 år på tidspunktet for lovforslagets vedtagelse. Der gælder dog en undtagelse for personer født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far.

Læs mere under børns erhvervelse af dansk statsborgerskab som hovedperson

Statsløse børn født i Danmark

Der gælder særlige regler for statsløse børn født i Danmark.

Læs mere om erhvervelse af dansk statsborgerskab for statsløse børn født i Danmark