Børn, som ikke er blevet danske statsborgere på grund af samlivsophævelse

Hvis et barns forældre har været separeret, og dette har afholdt barnet fra at få dansk statsborgerskab som biperson, og forældrene derefter finder sammen igen, kan barnet ansøge om dansk statsborgerskab som hovedperson.

Børn, der udelukkende på grund af forældrenes separation ikke er blevet danske statsborgere som bipersoner i forbindelse med en af forældrenes naturalisation, kan optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, hvis det godtgøres, at forældrene har genoptaget samlivet, og virkningerne af separationen derved er bortfaldet.

Dette gælder alene ansøgere, som var under 18 år på tidspunktet for lovforslagets vedtagelse, og som ikke fik statsborgerskab som biperson til en af forældrene, fordi forældrene på daværende tidspunkt havde ophævet samlivet, og den naturaliserede forælder i denne periode ikke havde del i forældremyndigheden.