• De nordiske lande styrker udsendelsessamarbejdet

  Publiceret 31-10-2023

  De nordiske lande vil øge samarbejdet om at få personer uden lovligt ophold til at rejse hjem. Det er de nordiske ministre blevet enige om ved et 2-dages møde i København.

 • Invitation til doorstep med fem nordiske ministre

  Publiceret 30-10-2023

  Fem nordiske ministre mødes i København for at drøfte migrationspolitik samt indgå samarbejde på udsendelsesområdet.

 • Ny aftale indfører arbejdspligt

  Publiceret 13-10-2023

  Der bliver indført en arbejdspligt for alle borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder et opholdskrav og et beskæftigelseskrav. Det er borgere på den laveste sats i det kommende kontanthjælpss ...

 • Minister skærper kontrollen med udlændige uden lovligt ophold

  Publiceret 13-10-2023

  Udlændinge- og Integrationsministeriet er blevet bekendt med sager, hvor udlændinge på tålt ophold ulovligt har arbejdet og tjent penge i Danmark, uden at det er blevet opdaget. På den baggrund skærpe ...

 • Skærpet beskæftigelseskrav sender 10.000 borgere på laveste ydelse

  Publiceret 13-10-2023

  Der er indgået en aftale om at skærpe optjeningsreglerne for kontanthjælp. Fremover skal alle borgere – uanset hvornår de er kommet til Danmark – opfylde et opholds- og beskæftigelseskrav for få en hø ...