Invitation til doorstep med fem nordiske ministre

30-10-2023

Fem nordiske ministre mødes i København for at drøfte migrationspolitik samt indgå samarbejde på udsendelsesområdet.

Som et led i det nordiske samarbejde på højt niveau for flygtningespørgsmål (NSHF) drøfter ministre fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island flygtninge- og migrationspolitik i København i dag og i morgen. Tre samarbejdsinitiativer, der skal styrke det nordiske samarbejde på udsendelsesområde vil blive offentliggjort i morgen.

I den forbindelse inviteres pressen til doorstep kl. 11.45 i Udlændinge- og Integrationsministeriet tirsdag d. 31. oktober.

Journalister med gyldigt pressekort er velkomne i ministeriet fra kl. 11:30.

Tilmelding skal ske til senest tirsdag d. 31. oktober kl. 09:30.

Indgang for pressen via Slotsholmsgade 10, 1216 København K.