Minister skærper kontrollen med udlændige uden lovligt ophold

13-10-2023

Udlændinge- og Integrationsministeriet er blevet bekendt med sager, hvor udlændinge på tålt ophold ulovligt har arbejdet og tjent penge i Danmark, uden at det er blevet opdaget. På den baggrund skærpes kontrollen nu

14 udlændinge på tålt ophold har haft indkomst, der kan være opnået i strid med reglerne, uden at det er blevet opdaget. Det viser en gennemgang, som udlændingemyndighederne har foretaget på baggrund af en konkret sag.

Den mest alvorlige sag drejer sig om en person, der har haft en fast lønindkomst i flere år og samlet set har tjent mere end 750.000 kr.

Den pågældende og tre øvrige sager er nu blevet politianmeldt. Udlændingemyndighederne er ved at gennemgå de resterende sager og vil løbende foretage yderligere politianmeldelser, hvis det er vurderingen, at en indkomst er opnået i strid med reglerne.

Ministeren har på baggrund af sagen besluttet at iværksætte flere nye tiltag.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”Vi har i årtier haft udlændinge på tålt ophold i Danmark. Det er ulovligt for dem at have et arbejde og tjene penge. Men der er ikke blevet ført en tilfredsstillede kontrol med området.

Det mener jeg mildest talt er problematisk. For det er helt uholdbart, at nogle udlændinge på tålt ophold har kunnet arbejde ulovligt, uden at det er blevet opdaget og politianmeldt. Det skal vi have rettet op på.

Jeg har derfor bedt mit ministerium iværksætte en række tiltag.

Lige nu og her skal vi have kigget på samtlige udlændinge på tålt ophold. Hvis nogen af dem har arbejdet og tjent penge ulovligt eller har haft anden indkomst, de ikke var berettiget til, skal vi selvsagt have det politianmeldt. Det er myndighederne nu i gang med, og de første politianmeldelser er foretaget.

Fremadrettet skal myndighederne løbende foretage en kontrol, ikke kun med udlændinge på tålt ophold, men også med andre udlændinge, der ikke længere har lovligt ophold i Danmark, og derfor ikke må arbejde her. Det omfatter bl.a. også udvisningsdømte udlændinge, som tidligere har haft en opholdstilladelse.

Jeg må indrømme, at jeg er overrasket over, at der åbenbart ikke har været tilstrækkelig politisk opmærksomhed på dette problem. Nu er der ikke andet at gøre end at få ryddet op hurtigst muligt. For vi skal selvfølgelig have styr på, at reglerne bliver overholdt.”

Fakta: Der er var pr. 30. juni 2023 172 personer på tålt ophold i Danmark. Det er bl.a. personer, der er udvist ved dom for kriminalitet eller udelukket fra asyl som følge af kriminalitet, men som ikke kan udsendes tvangsmæssigt til deres hjemland, fordi de risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Det er ikke tilladt for personer på tålt ophold at arbejde i Danmark. Det samme gør sig gældende for udlændinge, som ikke længere har lovligt ophold, for eksempel udvisningsdømte udlændinge der endnu ikke er udsendt af Danmark.