De nordiske lande styrker udsendelsessamarbejdet

31-10-2023

De nordiske lande vil øge samarbejdet om at få personer uden lovligt ophold til at rejse hjem. Det er de nordiske ministre blevet enige om ved et 2-dages møde i København.

Ministre fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island er blevet enige om tre konkrete initiativer, der skal styrke samarbejdet mellem landene på udsendelsesområdet

Styrkelsen af samarbejdet sker som et led i det nordiske samarbejde på højt niveau for flygtningespørgsmål (NSHF), hvor Danmark aktuelt har formandsskabet.

De tre konkrete initiativer, som de nordiske ministre er blevet enige om i København, beskrives herunder:

For det første øges samarbejdet mellem de nordiske migrations- og udsendelsesattachér, der er ansvarlige for udsendelsesområdet. Attachéerne skal mødes kontinuerligt og sammen styrke samarbejdet med tredjelande for bedre at kunne gennemføre tilbagesendelser til de pågældende lande samt yde reintegrationsstøtte.

For det andet vil de fem nordiske lande samarbejde om fælles nordiske Frontex-flyvninger fra et nordisk land til et tredjeland, således at personer uden lovligt ophold i flere af de nordiske lande kan udrejse fra ét nordisk land til et tredjeland.

For det tredje er ministrene blevet enige om at hjælpe strandede irregulære migranter i Nordafrika. Migranterne vil blive tilbudt frivillig hjemsendelse til deres hjemland samt hjælp til at blive genetableret i tredjelandet, som en del af reintegrationsstøtte

Deltagerne ved ministermødet i København er Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard, Finlands indenrigsminister Mari Rantanen, Norges justitsminister Emilie Enger Mehl, Islands justitsminister Guðrún Hafsteinsdóttir og den danske udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek udtaler:

”De nordiske lande har en fælles interesse i, at udlændinge uden lovligt ophold sendes hjem. Vi skal undgå, at de rejser på tværs af vores lande og går under myndighedernes radar. Derfor har vi efter et godt møde i København besluttet at styrke samarbejdet.

Det er et afgørende princip, at udlændinge uden lovligt ophold rejser hjem. I Danmark er vi nået langt og er lykkedes med at få nedbragt antallet af afviste asylansøgere i udsendelesesposition til under 500 personer. For få år siden var antallet over 1.000 personer.

Men vi bør hele tiden stræbe efter at gøre det bedre. Både i Danmark, i de andre nordiske lande og i EU. Dagens aftale er et skridt i den rigtige retning.”

Læs den fælles erklæring (engelsk) mellem de fem nordiske lande (nyt vindue åbner)