Børns erhvervelse af dansk statsborgerskab som biperson

Et barn kan som udgangspunkt kun blive dansk statsborger ved optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse som biperson – det vil sige sammen med én af sine forældre.

Et barn kan få dansk statsborgerskab som biperson, dvs. sammen med en forælder, hvis barnet opfylder følgende betingelser:

  • barnet er ugift
  • barnet er under 18 år
  • barnet bor i Danmark og har lovligt ophold, dvs. en gyldig opholdstilladelse (for tredjelandsstatsborgere), et gyldigt opholdsregistreringsbevis (EU-borgere) eller indgivet ansøgning om forlængelse af gyldig opholdstilladelse
  • barnet er ikke sigtet for eller har begået kriminalitet, der udelukker statsborgerskab eller giver karenstid
  • den forælder, som barnet optages på lovforslag sammen med, har del i forældremyndigheden over barnet
  • den anden forælder (hvis vedkommende har del i forældremyndigheden) har givet sit samtykke

For adoptivbørn er det også en betingelse, at adoptionen er gyldig efter dansk ret.

Såfremt man har spørgsmål vedrørende sit barns opholdstilladelse eller opholdsgrundlag, kan man kontakte Udlændingestyrelsen eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration (EU-borgere).

Betingelserne for bipersoner skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor forælderen bliver dansk. Hvis forælderens erhvervelse af dansk statsborgerskab forudsætter deltagelse i en grundlovsceremoni, er det først på det tidspunkt, forælderen (ansøgeren) bliver dansk.

Et barn, der ønskes medtaget som biperson, skal anføres på den pågældende forælders ansøgning om dansk statsborgerskab ved lov (naturalisation). Der betales ikke gebyr for bipersoner.

Hvis man ønsker at få sit barn/sine børn omfattet af sin egen ansøgning om statsborgerskab efter, at ansøgningen er indgivet til Udlændinge- og Integrationsministeriet, skal man udfylde erklæringen om bipersoner.

Hent erklæring om bipersoner (pdf)

Det gælder også, hvis man allerede har fået besked fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at man forventes optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, og

  • man efterfølgende har fået et barn/børn
  • man har et barn/børn, der efterfølgende har fået bopæl i Danmark
  • man efterfølgende har fået del i forældremyndigheden over et barn/børn og nu ønsker barnet/børnene omfattet af sin ansøgning om dansk statsborgerskab

Børn, der er fyldt 12 år, skal give samtykke til at blive danske.

 

Hent børneerklæring (pdf)

Statsløse børn født i Danmark

Der gælder særlige regler for statsløse børn født i Danmark.

Læs mere om erhvervelse af dansk statsborgerskab for statsløse børn født i Danmark