Udenlandske statsborgere

En udenlandsk statsborger kan kun få dansk statsborgerskab ved lov. Det vil sige, at det kun er Folketinget, som kan give en udlænding dansk statsborgerskab. Dette kaldes at få statsborgerskab ved naturalisation.

Betingelser

For at få dansk statsborgerskab skal man opfylde en række betingelser, fx vedrørende selvforsørgelse, ophold i Danmark, danskkundskaber og viden om Danmark.

Indgivelse af ansøgningen

Man skal som hovedregel ansøge digitalt om dansk statsborgerskab. Visse persongrupper skal dog benytte et papirbaseret ansøgningsskema.

Behandling af ansøgningen

Hvis man opfylder betingelserne for at få statsborgerskab, bliver man optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, som senere skal vedtages af Folketinget.

Lovforslag om indfødsrets meddelelse

Her kan du læse mere om det aktuelle lovforslag, herunder grundlovsceremoni og få svar på dine spørgsmål.

Børn

Der gælder særlige regler for børns erhvervelse af dansk statsborgerskab.

Statsborgerretsbevis

Har du været til grundlovsceremoni og venter på at få tilsendt dit statsborgerretsbevis, så læs hvordan du skal forholde dig.

Statsløse født i Danmark

Der gælder særlige regler for statsløse født i Danmark, som ansøger om dansk statsborgerskab.

Særordning for bipersoner I

Der gælder særlige regler for børn af ansøgere optaget på lov om indfødsrets meddelelse i april 2019, som ikke bliver danske sammen med deres forældre på grund af alder.

Særordning for bipersoner II

Der gælder særlige regler for børn af ansøgere optaget på lov om indfødsrets meddelelse i oktober 2019, som ikke bliver danske sammen med deres forældre på grund af alder og udskydelse af grundlovsceremonierne på grund af Corona.