Når du får dansk statsborgerskab

Hvad betyder det for dig og din familie, at du får dansk statsborgerskab.

Når du får dansk statsborgerskab, kan du stemme til folketingsvalg, og du kan også få et dansk nationalitetspas.

Du bliver dansk den dag, hvor du har deltaget i en grundlovsceremoni, eller – hvis du ikke skal til grundlovsceremoni – den dag, hvor den lov om indfødsrets meddelelse, som du er omfattet af, træder i kraft. Udlændinge- og Integrationsministeriet registrerer i CPR, at du er blevet dansk.

En opholdstilladelse efter udlændingeloven bortfalder ved erhvervelse af dansk indfødsret.  Det fremgår af udlændingelovens § 18 a, stk. 1. Tidligere udstedte opholdstilladelser efter udlændingeloven bortfalder derfor, når du bliver dansk statsborger. Har du fået udstedt et opholdskort, fremmedpas eller konventionspas, vil vi derfor bede dig om at aflevere disse til borgerservice i din bopælskommune eller til Udlændingestyrelsen, når du er blevet dansk.

Du skal også være opmærksom på, at det kan have konsekvenser for dine familiemedlemmers opholdstilladelse, når du bliver dansk statsborger.