Love og regler

Her kan du finde love og regler om danskundervisning og prøver for udlændinge.

Danskundervisning

 

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om modultestning på danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Orienteringsskrivelse om lov nr. 705 af 8. juni 2017 om ændring af danskuddannelsesloven og integrationsloven (pdf)

Orienteringsskrivelse om ændringer af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. med ikrafttræden den 1. januar 2018 (klippekort samt ændring af adgang til forlængelse af uddannelsesperiode og klippefort for S-kursister) (pdf)

Hent vejledning til kommunernes tilsyn med danskuddannelserne (2020-2022) (pdf)

Hent indberetningsskabelon (2020-2022) (Word)

Prøver

 

Bekendtgørelse om danskbonus efter lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse om indfødsretsprøven

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven

Bekendtgørelse om forlængelsesprøven

Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge

Bekendtgørelse om karakterskala inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lovforslag i høring

 

Udkast til lovforslag, høringsbrev og liste over høringsparter er tilgængelige på høringsportalen.dk.

Se alle høringer fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (nyt vindue)

Love og regler vedrørende fordrevne fra Ukraine

 

Særloven kan læses her: 
Lov nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Lovforslaget og bemærkningerne til forslaget til særloven kan læses her: 
L 145 Forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Ændringsloven til særloven kan læses her: 
Lov nr. 546 af 3. maj 2022 om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven.

Lovforslaget og bemærkningerne til forslaget til ændring af særloven kan læses her:
L 169 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven.  

Fordelingsbekendtgørelsen kan læses her: 
BEK nr. 509 af 26. april 2022 om forholdsmæssige kommunetal for 2022 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

Bekendtgørelse om boligplacering: 
BEK nr. 550 af 3. maj 2022 om boligplacering af flygtninge.