Dansk statsborgerskab ved naturalisation

Hvis man som tidligere dansk statsborger ikke opfylder betingelserne for at få dansk statsborgerskab ved erklæring, kan man i stedet søge om dansk statsborgerskab ved lov (naturalisation).

Tidligere danske statsborgere skal som udgangspunkt opfylde de almindelige betingelser for at få dansk statsborgerskab ved lov (naturalisation). Der gælder dog en række særlige regler for tidligere danske statsborgere, hvad angår kravet om tidsubegrænset opholdstilladelse samt opholdskravet.