Asylansøgere skal have styrket information om hjemrejse allerede ved indrejse

10-08-2020

Allerede ved indrejse i Danmark skal den nye Hjemrejsestyrelse vejlede asylansøgere om, at deres ophold er midlertidigt, og hvad deres muligheder er for at få støtte til at rejse hjem.

Udlændinge skal langt tidligere i asylprocessen gøres opmærksom på, hvad der sker, hvis de får afslag på asyl. Og de skal forberedes på, at hvis de får asyl i Danmark, vil det kun være midlertidigt, og at opholdstilladelsen altså kan blive inddraget på et senere tidspunkt.

Derfor sættes der nu ind med mere og målrettet information om hjemrejse, både når udlændingen indrejser i Danmark og indgiver en asylansøgning og igen efter et eventuelt afslag i Udlændingestyrelsen.  

Det er Hjemrejsestyrelsen, der officielt åbner 11. august 2020, der får ansvaret for den nye indsats.

Allerede ved ankomsten til Danmark skal udlændingen på et obligatorisk kursus gøres opmærksom på de hjemrejsemuligheder, der findes i forbindelse med et afslag på asyl samt konsekvenserne ved ikke at medvirke til hjemrejse.

Derudover skal asylansøgere over 18 år, der har fået afslag i Udlændingestyrelsen, informeres om de muligheder, de har i forbindelse med hjemrejse, hvis de får afslag på asyl.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Udlændinge dømt for grov kriminalitet skal rejse hjem. Det samme skal de asylansøgere, der efter grundig sagsbehandling får afslag på asyl. Det er opgaven for Hjemrejsestyrelsen, som jeg officielt åbner på tirsdag. De skal have en fast hånd i ryggen mod lufthavnen.

Som noget nyt har jeg bedt styrelsen om at informere asylansøgere om hjemrejse, allerede når de søger asyl. Vi skal være meget tydelige omkring, at opholdet i Danmark er midlertidigt. Det gælder kun, så længe man har brug for beskyttelse.

Regeringen kommer i løbet af regeringsperioden til at præsentere endnu flere tiltag, der skal få flere udlændinge uden lovligt ophold til at rejse hjem.”

Direktør i Hjemrejsestyrelsen Claes Nilas udtaler:

”Hjemrejsestyrelsens medarbejdere har allerede taget fat på arbejdet. Vi sætter generelt en ny og mere håndholdt procedure i gang over for asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold. Vi vil gerne tale hjemrejse med udlændingen hele vejen gennem asylsystemet, så det ikke kommer som et lyn fra en klar himmel, hvis det bliver et afslag i Flygtningenævnet. Kurserne er endnu et redskab, så vi som myndighed kan være mere proaktive. Vi ser frem til at løfte opgaven.”

Tidslinje

April 2020: Regeringen beslutter at oprette Hjemrejsestyrelsen under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Læs mere om oprettelsen her.

Juli 2020: Udlændinge- og integrationsministeren beslutter, at Hjemrejsestyrelsen skal overtage hjemrejserådgivning fra Dansk Flygtningehjælp. Læs mere om overtagelsen af hjemrejserådgivningen her.

August 2020: Hjemrejsestyrelsen overtager opgaver fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen og indvies officielt af udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye og direktør for Hjemrejsestyrelsen Claes Nilas tirsdag den 11. august. Pressen er velkommen til åbningen, der foregår ved Hjemrejsestyrelsens lokaler, Birkerød Kongevej 2, 3460 Birkerød, mellem kl. 14 og 15.

September 2020: Hjemrejsestyrelsen får ansvaret for at afholde kurser om hjemrejse for asylansøgere i forbindelse med ankomsten til Danmark og indgivelsen af asylansøgning samt et undervisningsforløb, efter eventuelt afslag i Udlændingestyrelsen, der skal ruste udlændingen til at rejse hjem og kende konsekvenserne ved ikke at medvirke til egen hjemrejse.

Læs mere om Hjemrejsestyrelsen (pdf) (åbner nyt vindue)

Læs mere om udgifter til indkvartering af afviste asylansøgere, om deres udsendelsesdestination og om tidligere skærpelser på udsendelsesområdet (pdf) (åbner nyt vindue)

Yderligere oplysninger

For interview med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, kontakt pressechef Pelle Dam , tlf. 61983280 og presserådgiver Søren Staberg Madsen , tlf. 61983279.

For spørgsmål vedrørende Hjemrejsestyrelsens arbejde og interview med direktør Claes Nilas kontakt: Presseansvarlig Pernille Rølle, , tlf. 30657728 / 61983283