Regeringen opretter ny Hjemrejsestyrelse

15-04-2020

Regeringen har et mål om, at flere udlændinge uden lovligt ophold skal rejse hjem. Derfor opretter Udlændinge- og Integrationsministeriet nu en ny Hjemrejsestyrelse.

Den nye styrelse overtager de fleste af sine opgaver pr. den 1. august 2020 og vil have ansvaret for, at flere udlændinge uden lovligt ophold rejser hjem. Der er i dag ca. 1.100 afviste asylansøgere i Danmark.

Formålet er at samle de opgaver på udsendelsesområdet, der i dag ligger hos flere aktører, hos én myndighed. De opgaver, som ikke er forbundet med tvang eller magtanvendelse, vil derfor fremover blive varetaget af Hjemrejsestyrelsen.

Etableringen af Hjemrejsestyrelsen sker som led i, at det i september 2019 blev besluttet at ressortoverføre ansvaret for en række af de opgaver, politiet varetager på udlændingeområdet, fra Justitsministeriet til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Læs om ressortoverførslen.

Regeringen har flere nye initiativer på vej på hjemrejseområdet, som vil blive præsenteret på et senere tidspunkt.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“Det er vigtigt for regeringen, at udlændinge uden lovligt ophold rejser hjem. Vi har i mange år haft Udlændingestyrelsen. De giver blandt andet opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte. Nu opretter vi så Hjemrejsestyrelsen, der skal sikre, at folk også kommer hjem igen, når de ikke længere har ret til at være i Danmark. En myndighed, der kun arbejder med hjemrejse. Det synes jeg giver god mening.”

Etableringen af styrelsen betyder desuden, at Nationalt ID-center og sekretariaterne for Udlændingenævnet og Flygtningenævnet rent organisatorisk overføres fra ministeriet til den nye styrelse. Opgaver og fysisk placering for disse vil forblive uændret.

Derudover flyttes en række opgaver og medarbejdere fra Udlændingestyrelsen til Hjemrejsestyrelsen.  Det drejer sig bl.a. om opgaver vedr. motivationsfremmende foranstaltninger.

Fakta

Der er i dag ca. 1.100 afviste asylansøgere i udrejseposition i Danmark. Mere end 200 har været i udsendelsesposition i over fem år.

Den nye Hjemrejsestyrelses hovedsæde bliver placeret i Udlændingecenter Nordsjællands lokaler beliggende i Birkerød, og styrelsen vil komme til at bestå af ca. 250 medarbejdere.

Claes Nilas, som kommer fra en stilling som vicedirektør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration, konstitueres som direktør for Hjemrejsestyrelsen. Stillingerne som direktør og vicedirektør i styrelsen opslås snarest.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79, 

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80, 

Presserådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,