Regeringen genoptager overførsler efter Dublinforordningen

03-07-2020

Regeringen har besluttet at genoptage overførsler efter Dublinforordningen. Arbejdet har for at begrænse smittespredning af COVID-19 været sat i bero siden den 13. marts 2020.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Det er meget vigtigt for regeringen, at Dublinsamarbejdet fungerer godt. Samarbejdet er nemlig en forudsætning for, at vi kan begrænse asylshopping mellem medlemsstaterne. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan genoptage overførslerne.”

Lige så vel som Danmark kan begynde at overføre til andre Dublin-lande, åbnes der samtidig op for, at de øvrige Dublin-lande kan overføre asylansøgere tilbage til Danmark.

Arbejdet med overførslerne vil naturligvis ske under hensyntagen til de gældende retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, Udlændinge- og Integrationsministeriet, tlf. 61 98 32 79,