Børn af ansøgere, der var optaget på april-lovforslaget, og som var omfattet af ceremoni-krav (2018-cirkulæret)

Særordningen vil være relevant for børn af ansøgere, der er fyldt eller fylder 18 år i perioden 15. juli 2019 til ultimo april 2020.

Adgangen til forlodsbehandling og forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg for så vidt angår børn af ansøgere, der er omfattet af ceremonikrav, gælder alene for børn af de ansøgere, der vælger at deltage i førstkommende ceremoni efter lovens vedtagelse, og hvor barnet på grund af alder ikke her bliver dansk sammen med forælderen. Den præcise periode for afholdelse af den første grundlovsceremoni kan først fastlægges, når datoen for oktober-lovens ikrafttræden kendes.

Forudsætningerne for at være omfattet af denne særordning er, at:

  • Forælderen var optaget på den bortfaldne april-lov
  • Forælderen er optaget på oktober-loven
  • Forælderen deltager i førstkommende grundlovsceremoni og erhverver dansk indfødsret
  • Personen på grund af alder ikke bliver dansk sammen med forælderen.

Børn omfattet af denne særordning henvises til at søge som voksen, herunder søge om dispensation fra de betingelser, som de ikke opfylder, hvis de fortsat ønsker dansk indfødsret.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal modtage ansøgningen senest en måned efter udstedelsen af statsborgerretsbevis til forælderen, hvis de ønsker at søge efter denne særlige procedure. En ansøgning indsendt efter denne dato vil i blive behandlet på almindelige vilkår.