Børn af ansøgere, der var optaget på april-lovforslaget, og som ikke var omfattet af ceremoni-krav (2015-cirkulæret)

Særordningen vil være relevant for børn af ansøgere, der er fyldt eller fylder 18 år i perioden 15. juni 2019 til ultimo december 2019.

Forudsætningerne for at være omfattet af særordningen er, at:

  • Forælderen var optaget på den bortfaldne april-lov
  • Forælderen er optaget på oktober-loven
  • Forælderen erhverver dansk indfødsret med oktober-loven
  • Personen på grund af alder ikke bliver dansk sammen med forælderen.

Personer omfattet af denne særordning henvises til at søge som voksen, herunder søge om dispensation for de betingelser, som de ikke opfylder, hvis de fortsat ønsker dansk indfødsret.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal modtage ansøgningen efter denne ordning senest en måned efter udstedelsen af statsborgerretsbevis til forælderen, hvis de ønsker at søge efter denne særlige procedure. En ansøgning indsendt efter denne dato vil blive behandlet på almindelige vilkår.