Evaluering af kampagnen "Sammen om integration"

01-03-2018

Virksomhedspartnerskabet 'Sammen om integration'.

Evaluering af virksomhedspartnerskabet Sammen om integration. Evalueringen omfatter to spor:

  • Spor 1: Evaluering af kampagnens aktiviteter og resultater - bl.a. hvilken betydning kampagnen har haft for virksomhedernes forudsætninger og interesse for deltagelse i integrationsindsatsen
  • Spor 2: Evaluering af integrationskoordinatorernes funktion som koordinator og bindeled mellem STAR, SIRI og kommunerne og virksomheder, herunder hvordan koordineringen og rammerne omkring den beskæftigelsesrettede integration fungerer.

Hent publikation