01-05-2018

Formålet er at belyse Dansk Flygtningehjælps varetagelse af rådgivningsopgaven efter repatrieringsloven samt vurdere, hvorvidt varetagelsen lever op til den kontrakt, der er indgået med Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Evalueringens formål er fra Udlændinge- og Integrationsministeriets side formuleret i udbudsmaterialet for evalueringen, som følger:

  • At sikre, at kvaliteten af den individuelle rådgivning og generelle rådgivnings- og informationsindsats efter repatrieringsloven lever op til betingelserne i forhold til udbudsmaterialet og det afgivne tilbud
  • At belyse eventuelle behov for ændringer i eller nye betingelser, der kan stilles til opgavevaretagelsen i forbindelse med et kommende udbud, der vil være egnet til at forbedre rådgivningsindsatsen efter repatrieringsloven

Formålet indebærer således både en vurdering af kvalitet og kontraktoverholdelse samt analytisk begrundede anbefalinger til ændringer i betingelserne for opgavevaretagelsen fremadrettet. Dansk Flygtningehjælps rådgivningsopgave indgår i et samspil med den kommunale indsats. Vurderingen af indsatsen anskues derfor både ud fra en borgersynsvinkel og ud fra kommunen som samarbejdspartner. Samtidig tager vurderingen af rådgivningsindsatsen højde for de ret forskelligartede elementer i den generelle informationsindsats og den individuelle rådgivningsindsats.

Hent publikation