Internationale studerende i Danmark

01-01-2015

Hvad har betydning for, om internationale studerende bliver i Danmark efter endt studie?

Som et led i indsatsen vedrørende tiltrækning og fastholdelse af internationale studerende i Danmark udarbejdede Damvad i 2012 en undersøgelse for den daværende Styrelse for Fastholdelse og Rekruttering, den daværende Styrelse for Universiteter og Internationalisering, Aarhus Universitet og VIA University College af internationale studerendes karriereplaner i Danmark. Fokus i undersøgelsen var de studerendes forventninger til deres karriere efter endt studie. I sommeren 2014 gennemførte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Styrelsen for Videregående Uddannelser en opfølgningsundersøgelse blandt den samme gruppe af studerende, der havde svaret på spørgeskemaet i 2012. Resultaterne af undersøgelsen er behandlet i denne rapport. Opfølgningsundersøgelsen har fokus på, hvad der er sket med de studerende, siden de færdiggjorde deres studie: Er de blevet i Danmark? Har de fået arbejde? Og hvad motiverer gruppen i forhold til at blive i Danmark eller rejse tilbage til hjemlandet eller et helt tredje sted? Opfølgningsundersøgelsen giver således et billede af en gruppe internationale dimittenders faktiske adfærd i forhold til karrierevalg efter studiet. Undersøgelsen har fokus på den gruppe af respondenter, der har færdiggjort deres studie, men rapporten ser også kort på gruppen, der stadig studerede på undersøgelsestidspunktet og deres nuværende forventninger til jobsøgning.

Hent publikation