Flere og flere indvandrere og efterkommere med et dansk eksamensbevis

07-06-2021

Uddannelsesgabet mellem indvandrere og efterkommere og personer med dansk oprindelse er blevet meget mindre i løbet af de seneste ti år.

På skolebænkene rundt om i landet sidder der i dag langt flere unge indvandrere og efterkommere end for ti år siden.

Udviklingen har ikke mindst været positiv for nydanskere med oprindelse i de såkaldte MENAP-lande og Tyrkiet* – lande i primært Mellemøsten og Nordafrika. Eksempelvis kunne 55 pct. af de 20-24-årige mænd, der er født eller opvokset i Danmark, fremvise et dansk eksamensbevis fra en ungdoms- eller videregående uddannelse i 2020. I 2010 var det 38 procent. For de unge kvinder er tallene henholdsvis 72 procent i 2020 mod 58 procent ti år tidligere.

Desuden har en større andel af unge kvinder med oprindelse i primært Mellemøsten og Nordafrika som minimum en ungdomsuddannelse i 2020 sammenlignet med kvinder med vestlig oprindelse.

Også på de erhvervskompetencegivende uddannelser går det fremad for nydanskere. Mens andelen af 25-39-årige med dansk oprindelse med en dansk erhvervs- eller videregående uddannelse har ligget nogenlunde stabilt over det seneste årti, har andelen af nydanskere med oprindelse i MENAP-lande og Tyrkiet været stigende. I 2020 havde 46 procent af mændene en uddannelse, mens det gjaldt 34 procent i 2010. For kvinderne er tallene henholdsvis 67 procent i 2020 mod 51 procent i 2010.

Uddannelsesgabet mellem indvandrere og efterkommere og personer med dansk oprindelse er altså blevet markant mindre. Der er dog fortsat en stor andel af nydanskere, der enten aldrig åbner skolebøgerne eller ikke formår at gennemføre uddannelsen. Særligt mænd med oprindelse i MENAP-lande samt Tyrkiet er bagefter.

Udlændinge og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“Jeg blev så glad, da jeg så disse tal. Flere og flere indvandrere får en uddannelse. Det går virkelig i den rigtige retning. Det skal vi huske på i den daglige debat, der ellers hurtigt kommer til at handle om alle problemerne med indvandring. Nu gælder det om at fortsætte den positive udvikling. Min drøm er, at indvandrernes børn får ligeså meget uddannelse som resten af befolkningen.”

* Grupperingen ’MENAP-lande og Tyrkiet’ inkluderer 24 lande: Syrien, Kuwait, Libyen, Saudi-Arabien, Libanon, Somalia, Irak, Qatar, Sudan, Bahrain, Djibouti, Jordan, Algeriet, Forenede Arabiske Emirater, Tunesien, Egypten, Marokko, Iran, Yemen, Mauretanien, Oman, Afghanistan, Pakistan og Tyrkiet.

Læs talnyheden her.

Yderligere oplysninger:
Pressetelefon: 61 98 32 90