Tesfaye opsiger kontrakt med Dansk Flygtningehjælp om hjemrejserådgivning

25-06-2020

For fremtiden skal Hjemrejsestyrelsen varetage hjemrejserådgivning og sikre, at afviste asylansøgere rejser hjem.

Den nyoprettede Hjemrejsestyrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet skal fremover overtage ansvaret for at rådgive afviste asylansøgere med det formål at få flere til at rejse hjem. Derfor har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye besluttet at opsige kontrakten med Dansk Flygtningehjælp, der hidtil har haft til opgave at rådgive afviste asylansøgere om deres hjemrejse.

Styrelsen skal sætte ind med rådgivning om hjemrejse oftere og tidligere, end tilfældet er nu. I dag skal afviste asylansøgere i høj grad selv opsøge rådgivning hos Dansk Flygtningehjælp. Fremover vil Hjemrejsestyrelsen aktivt møde udlændingene, fra første gang de får afslag på asyl og løbende frem mod hjemrejsen.

Regeringen har flere initiativer på vej på hjemrejseområdet, som vil blive præsenteret senere på året.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Der er brug for en mere fast hånd, når afviste asylansøgere skal sendes hjem. Vi har betalt asylansøgernes advokater og tolke. Efter en grundig behandling har de fået afslag – i sidste ende af et uafhængigt nævn. Så skal folk altså også hoppe på flyet hjem. Der er ikke fri indvandring til Danmark. Det er derfor, at vi nu giver Hjemrejsestyrelsen lidt flere muskler.

Dansk Flygtningehjælp er fremragende til at hjælpe flygtninge. Men de afviste asylansøgere er netop ikke flygtninge. Derfor er opgaven malplaceret hos dem, og derfor opsiger vi nu kontrakten. I dag bliver afviste asylansøgere overladt for meget til sig selv. Det duer ikke. Fremover vil de blive mandsopdækket af Hjemrejsestyrelsen, fra de får afslag, og lige indtil de træder ud i lufthavnen og ind i et fly på vej hjem.”

Læs mere om udgifter til indkvartering af afviste asylansøgere, om deres udsendelsesdestination og om tidligere skærpelser på udsendelsesområdet (pdf) (åbner nyt vindue)

Fakta

Uvildig hjemrejserådgivning af afviste asylansøgere ydes i dag af Dansk Flygtningehjælp. Størstedelen af opgaven hjemtages af Hjemrejsestyrelsen.

En del af styrelsens opgaver vil være opsøgende hjemrejserådgivning, som vil blive varetaget af en ny enhed på ca. 20 nyansatte medarbejdere, der kommer til at arbejde rundt om i landet og have deres daglige gang på bl.a. udrejsecentrene.

Hjemrejsestyrelsen forventes med den nye enhed at få i alt ca. 250 medarbejdere fra 2021. Ca. 140 af disse vil beskæftige sig med hjemrejseområdet, mens ca. 110 vil arbejde i Nationalt ID-center og sekretariaterne for hhv. Udlændingenævnet og Flygtningenævnet, der rent organisatorisk overføres fra ministeriet til den nye styrelse.

Læs mere om oprettelsen af Hjemrejsestyrelsen

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79, 

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80,