Regeringen sætter gang i genvurdering af syriske flygtninges behov for beskyttelse

28-06-2020

Udlændinge- og integrationsministeren fremskynder Udlændingestyrelsens sagsbehandling, således at styrelsen hurtigere end planlagt skal vurdere, om opholdstilladelser til flere hundrede personer fra Damaskusprovinsen kan inddrages.

Forholdene i Damaskus i Syrien er ikke længere så alvorlige, at der er grundlag for at meddele eller forlænge midlertidige opholdstilladelser efter udlændingelovens § 7, stk. 3 (midlertidig beskyttelsesstatus) med henvisning til de generelle forhold for personer fra dette område. Det slog Flygtningenævnet fast i december sidste år.

I maj og juni i år har Flygtningenævnet truffet de første fem afgørelser om, at syrere fra Damaskus ikke har behov for beskyttelse og skal udrejse af landet.

Derfor har udlændinge- og integrationsministeren besluttet, at Udlændingestyrelsen skal begynde at gennemgå en række opholdstilladelser, som er givet til personer fra Damaskus. Styrelsen skal vurdere, om der er grundlag for at inddrage tilladelserne. Det gælder for personer, der på baggrund af de generelle forhold i landet har fået beskyttelse efter udlændingelovens § 7, stk. 2 eller 3.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Sidste år vendte næsten 100.000 flygtninge hjem til Syrien fra nærområderne. Deres landsmænd, der har fået beskyttelse i Europa, skal selvfølgelig også rejse hjem, når forholdene i Syrien tillader det.

De seneste uger har det uafhængige Flygtningenævn afgjort, at fem personer fra Damaskusprovinsen ikke har krav på midlertidig beskyttelse, fordi forholdene i området er forbedret.  Derfor har jeg nu besluttet, at vi hurtigt skal gennemgå bunken af sager med flygtninge fra Damaskus for at undersøge, hvem der ikke længere har behov for beskyttelse i Danmark. Vi står klar med en ganske stor pose hjemrejsepenge til dem, der skal tilbage og genopbygge deres tilværelse i Syrien.”

Det estimeres på baggrund af tidligere screeninger, at Udlændingestyrelsen som led i den fremskyndede sagsbehandling skal udtage ca. 900 sager til nærmere vurdering. Skønnet er dog forbundet med væsentlig usikkerhed. Det forventes, at Udlændingestyrelsen kan afgøre størstedelen af sagerne i løbet af 2020.

Fakta

Flygtningenævnet lagde i december 2019 for første gang til grund, at de aktuelle forhold i Damaskus i Syrien ikke længere er af en sådan karakter, at der er grundlag for at meddele eller forlænge midlertidige opholdstilladelser med henvisning til de generelle forhold for personer fra dette område.

Det skete bl.a. på baggrund af en landerapport om forholdene i Syrien, som Udlændingestyrelsen offentliggjorde den 21. februar 2019. 

Læs mere om Flygtningenævnets tilkendegivelse om forholdene i Syrien.

Ca. 5000 personer fra Syrien er meddelt midlertidig beskyttelsesstatus på baggrund af de generelle forhold i Syrien (udlændingelovens § 7, stk. 3) i perioden fra 2015, hvor den midlertidige beskyttelsesstatus blev indført i udlændingeloven, og frem til 2019. Før lovændringen i 2015 fik personer fra Syrien beskyttelsesstatus på baggrund af de generelle forhold i Syrien efter udlændingelovens § 7, stk. 2.

Størstedelen af Damaskus-projektet omfatter de personer, der er meddelt midlertidig beskyttelsesstatus efter 2015, mens en mindre persongruppe forinden 2015 har fået beskyttelsesstatus.

I 2019 oversteg antallet af udvandrede syriske flygtninge og familiesammenførte til flygtninge antallet af indvandrede. 886 syrere udvandrede, mens 563 indvandrede.

I 2019 valgte 100 syrere – både flygtninge og indvandrere – at vende hjem til Syrien med støtte efter repatrieringsloven. Antallet af syrere, der repatrierede med støtte efter repatrieringsloven, udgjorde således kun en mindre andel af det samlede antal udvandrede. 2019 var det første år, hvor syrere havde mulighed for at benytte sig af repatrieringsordningen. Fra 1. januar til 31. maj i år har 64 syrere benyttet sig af ordningen.

Personer, der får inddraget deres opholdstilladelse i forbindelse med Damaskus-projektet, vil også kunne benytte sig af repatrieringsordningen, hvis de søger om støtte inden udløbet af deres udrejsefrist – og dermed få et kontant pengebeløb fra den danske stat til at rejse hjem og genetablere sig i deres land.

Yderligere oplysninger

Pressechef Pelle Dam, tlf. 61 98 32 80, 

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79,