Flygtningenævnets koordinationsudvalg har i dag tilkendegivet, at de generelle forhold i Syrien er ændrede

27-02-2019

Flygtningenævnets koordinationsudvalg har onsdag tilkendegivet, at de vurderer, at de generelle forhold i Syrien er ændrede.

Det sker bl.a. på baggrund af den landerapport om forholdene i Syrien, som Udlændingestyrelsen offentliggjorde den 21. februar 2019. Landerapporten tegner efter Udlændingestyrelsens vurdering et billede af, at der generelt er en forbedring af forholdene i de regeringskontrollerede områder i Syrien, herunder særligt i Damaskusprovinsen.

Det er den vurdering, som Flygtningenævnets koordinationsudvalg nu har tilsluttet sig.

Udlændinge- og integrationsministeren udtaler:

”Jeg har selvfølgelig noteret mig, at Flygtningenævnets koordinationsudvalg i dag har vurderet, at de generelle forhold i Syrien er ændrede, og at Udlændingestyrelsen også har meldt ud, at de nu vil ændre praksis og vurdere et antal sager vedrørende syrere fra Damaskus-provisen. Jeg er glad for, at vi nu får prøvet, om der fortsat skal gives opholdstilladelse til syrere i samme omfang som i dag. For det er regeringens politik, at når man ikke længere har behov for beskyttelse, skal man rejse hjem og hjælpe med genopbygningen af sit hjemland. Udlændingemyndighederne skal naturligvis foretage en grundig og saglig vurdering i hver enkelt sag, og det er derfor også for tidligt at sige, hvornår vi ser de første afgørelser."

Baggrund

Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i 1. instans i sager om asyl, herunder i sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser til flygtninge.

Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans, jf. udlændingelovens § 53 a. Flygtningenævnets afgørelser er endelige, jf. udlændingelovens § 56, stk. 8.

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Sofie Odgaard, tlf. 41 71 78 46, 

Presserådgiver Søren Staberg Madsen, tlf. 61 98 32 79,