Opgaver overgår fra Udlændingestyrelsen til Hjemrejsestyrelsen

08-08-2020

Hjemrejsestyrelsen har nu startet sit arbejde med at rådgive og tilrettelægge hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold i Danmark.

En række opgaver, som hidtil har været behandlet af Udlændingestyrelsen, er pr. 1. august 2020 overgået til Hjemrejsestyrelsen.

Det drejer sig om opgaverne forbundet med opholdspligt, underretningspligt, nedsættelse og fratagelse af kontante ydelser for visse udlændinge og behandling af ansøgninger om reintegrationsstøtte.

Opgaveoverdragelsen skal ses i sammenhæng med etableringen af Hjemrejsestyrelsen, som pr. 1. august 2020 også har overtaget ansvaret for en række opgaver på udsendelsesområdet fra politiet.

Dermed er opgaverne forbundet med udsendelse af udlændinge uden lovligt ophold i Danmark i højere grad samlet i Hjemrejsestyrelsen.

Læs mere om oprettelsen af Hjemrejsestyrelsen.