Opgaver på udlændingeområdet flyttes til Udlændinge- og Integrationsministeriet

13-09-2019

En række opgaver på udlændingeområdet, som hidtil har været underlagt Justitsministeriet, samles nu under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det drejer sig om visse arbejdsopgaver på asylområdet og om opgaverne forbundet med udsendelse og frivillig hjemrejse. Det vil fortsat være politiets opgave at gennemføre tvangsmæssige udsendelser og dermed Justitsministeriets ansvarsområde.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

”Det giver god mening, at vi samler ressourcerne og fagkundskaben på udlændingeområdet under ét ministerium. På den måde samler vi viden og kræfter inden for, hvordan vi styrker arbejdet med eksempelvis frivillige hjemrejser”.

Ansvaret for at forlænge den midlertidige grænsekontrol på de indre grænser flyttes samtidig fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til Justitsministeriet.

Aftalen træder i kraft fra mandag den 16. september 2019.