Skøn for antallet af flygtninge, der skal fordeles til kommunerne i 2018

28-04-2017

Udlændingestyrelsen har netop offentliggjort landstallet for 2018, og forventningen er, at kommunerne næste år vil skulle modtage 3.000 nye flygtninge.

For i år lyder det seneste skøn på 4.000 personer – et skøn der blev nedjusteret med udgangspunkt i det faldende antal asylansøgere til Danmark. For begge vurderinger gælder dog en grad af usikkerhed, fordi den nuværende lave tilstrømning kan ændre sig.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

Skønnet for 2018 tager – ligesom skønnet for i år – udgangspunkt i flere forskellige ting. Vi har set en klar effekt af vores udlændingepolitiske stramninger, og vi oplever, at EU/Tyrkiet-aftalen, som begrænser den tidligere meget store flygtningestrøm op ad Balkan-ruten, fungerer. På den baggrund har vi kunnet nedjustere skønnet for, hvor mange asylansøgere, vi forventer at få. Vi ser dog stadig et meget stort pres på EU's ydre grænser, og derfor vil situationen kunne ændre sig.

Men når det er sagt, så håber jeg naturligvis, at det lave skøn holder, for jo færre flygtninge, der skal integreres i hver kommune, jo bedre er chancerne forhåbentlig for, at det kan lykkes. Vi har skabt en række mulige veje ind på arbejdsmarkedet, og der er brug for at få mange flere flygtninge i job. Men skal det lykkes, er det klart, at antallet skal være overskueligt for både kommunerne og virksomhederne.

Udlændingestyrelsen har ligeledes lavet foreløbige beregninger på, hvordan tallet kommer til at fordele sig på regioner og kommuner. Skønnet viser blandt andet, at København, Aalborg og Århus i 2018 vil skulle modtage flest nye flygtninge på baggrund af deres størrelse. De øvrige kommuner vil skulle modtage under 100 flygtninge, og der forventes i 2018 at være 16 såkaldte ”0-kommuner” – altså kommuner, der slet ikke skal modtage flygtninge. ”0-kommunerne” har enten en stor andel udlændinge i forvejen (fx Ishøj, Brøndby, Albertslund og Høje-Taastrup) eller har modtaget et relativt stort antal familiesammenførte til flygtninge i 2016 (fx Sønderborg og Syddjurs). Fordelingsordningen er vigtig, mener udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg:

Det er meget forskelligt fra kommune til kommune, hvor godt det går med integrationen, og de kommuner, som i forvejen har mange at integrere, skal naturligvis belastes mindst muligt. Jeg har netop taget hul på en virksomhedsturné rundt i landet sammen med beskæftigelsesministeren, hvor formålet blandt andet er at få delt de gode erfaringer på tværs af kommuner og virksomheder. De gør en kæmpe indsats, og hvis vi skal have rettet op på mange års fejlslagen integrationspolitik, kræver det en vedholdende fælles indsats – kombineret med så få nye flygtninge som muligt.

Fakta

Det følger af integrationsloven, at Udlændingestyrelsen hvert år senest den 1. maj skal udmelde et landstal, som er styrelsens skøn over det antal flygtninge, der skal boligplaceres i kommunerne det pågældende år.

På baggrund af landstallet har regionerne og kommunerne mulighed for at indgå frivillige aftaler om fordelingen af de nye flygtninge. Falder det ikke på plads, fastsætter Udlændingestyrelsen henholdsvis regionskvoter og kommunekvoter.

Læs mere om landstallet for 2018 (nyt vindue)

Landstallet for 2017 blev tidligere på måneden nedjusteret I forbindelse med det nye, lavere asylskøn. Kommunerne forventes i 2017 at modtage i alt 4.000 flygtninge.

Læs mere om Inger Støjberg og Troels Lund Poulsens virksomhedsturné

Yderligere info

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92,