Ansøgning om dansk statsborgerskab skal ske digitalt

31-03-2016

Fra den 1. april 2016 bliver det obligatorisk at bruge digital selvbetjening ved ansøgning om dansk statsborgerskab og ved en anmodning om at få genoptaget en afslået ansøgning om dansk statsborgerskab.

De nye regler betyder, at ansøgninger om dansk statsborgerskab ikke længere kan indgives til politiet, og at ansøgninger, der indgives til politiet den 1. april 2016 eller senere, vil blive afvist.

Ansøgninger skal i stedet indgives digitalt til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Den nye ordning træder i kraft den 1. april 2016 og gælder alle ansøgninger og anmodninger om genoptagelse af sager, der indgives fra den 1. april 2016.

Ansøgninger, der er indgivet til politiet inden den 1. april 2016, vil blive behandlet efter de hidtidigt gældende retningslinjer.

Den digitale selvbetjeningsløsning er tilgængelig på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside fra den 1. april 2016.

Læs mere.

Overgangen til digital selvbetjening er et element i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015, der blandt andet har til formål at effektivisere den offentlige sektor ved at introducere flere selvbetjeningsløsninger.

For yderligere information kontakt:

Indfødsretskontoret: 72 26 87 00

Kontoret kan kontaktes på hverdage mellem kl. 9 og 12, dog er der lukket for henvendelser om onsdagen, samt på helligdage.