Vejledning til det digitale ansøgningsskema

Sådan indgiver du en digital ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation.

Inden du indgiver ansøgningen

Du skal opfylde alle de relevante betingelser og vedlægge den nødvendige dokumentation, når du indgiver din ansøgning. Ellers skal du regne med at få afslag på din ansøgning.

I din ansøgning skal du vedlægge dokumentation for, at du har tidsubegrænset opholdstilladelse, bevis for bestået indfødsretsprøve af 2015 og bevis for bestået Prøve i Dansk 3, Dansk 2, eller en af de i bilag 3a og 3b nævnte prøver.

Læs mere om betingelserne og mulighed for dispensation på grund af langvarig funktionsnedsættelse

Du skal betale for ansøgningen

Du skal betale et gebyr på 4.000 kr. for at indgive din ansøgning. Gebyret skal betales, når du har udfyldt din ansøgning og indsender den. Du kan betale med Dankort, Visa, Mastercard eller MobilePay. Det er vigtigt, at betalingen kan kobles til den rigtige ansøgning. Dit cpr.nr. skal derfor altid fremgå, uanset kortholderens navn.

Du skal underskrive ansøgningen

Når du har betalt gebyret, er det vigtigt, at du til sidst husker at underskrive din ansøgning med MitID. Din ansøgning er først indgivet, når du har underskrevet med din MitID.

Bekræftelse på modtagelse af ansøgning

Når du har indgivet din ansøgning, vil du straks derefter modtage en kvitteringsmail. Du vil derudover modtage en bekræftelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet på, at vi har registreret din ansøgning. Her får du også oplyst den vejledende sagsbehandlingstid samt dit sagsnummer. Hvis du ikke har modtaget en bekræftelse fra ministeriet inden for 1 måned, er du velkommen til at kontakte ministeriet.

Du har tidligere søgt, men ønsker at søge igen

I ansøgningsskemaets punkt 2: ”Har du tidligere ansøgt om dansk indfødsret ved naturalisation?” skal du svare ja. Du skal derved ikke betale gebyret igen. Du skal dog stadig indgive en ny ansøgning ved brug af det digitale ansøgningsskema, selvom du tidligere har udfyldt en ansøgning. Du skal udfylde ansøgningsskemaet fyldestgørende og vedhæfte alle de bilag, du mener, er relevante for behandlingen af din sag – også selv om du tidligere har indsendt dokumentation.

Har du spørgsmål til udfyldelse af de enkelte punkter, kan du se nedenfor:

Ansøgningsskemaet punkt 2 - adresse nummer

Systemet henter automatisk dine oplysninger fra Det Centrale Personregister (CPR-registeret). Det er derfor vigtigt, at du ikke sletter de angivne nuller, der er angivet før bopælsnr. Hvis du ved en fejl har slettet dem, og systemet angiver, at der er ændringer, kan du vedhæfte et blankt dokument i feltet nederst på siden: "Dokumentation for ændringer af automatiske indlæst data" ved at klikke på "Dokumentation".

Ansøgningsskemaet punkt 2 - Person-id/ udlændingenummer

Du skal være opmærksom på, at du for at kunne indgive ansøgningen skal angive enten dit udlændingenummer eller dit person-id.

Du finder nummeret på dit opholdskort. Har du ikke et opholdskort, er nummeret angivet på de breve, du har modtaget fra Statsforvaltningen (Administreres i dag af Styrelsen for International Rekruttering og Integration - SIRI) eller Udlændingestyrelsen. Har du ikke dit udlændingenummer kan du taste 1234 i feltet. Har du ikke person-id, kan du lade feltet stå blankt.

Ansøgningsskemaet punkt 5 - Børn

Under ansøgningsskemaet pkt. 5: ”Børn" skal du angive, om du har børn, uanset om du ønsker, børnene skal søge statsborgerskab med dig. Du kan p.t. ikke vælge, at der er 0 af dine børn, der søger om at blive danske sammen med dig.

Du skal derfor angive antallet af børn og så under hvert enkelt barn vælge Nej til, at barnet skal have indfødsret sammen med dig.

Hvis du ikke kan komme videre i ansøgningen, kan du vedlægge (uploade) en tom pdf-fil under feltet ”Hvis du mener, at registreringen i cpr-registrere af dine børn ikke er korrekt, kan du her vedhæfte dokumentation herfor”.