Ny afdækning af flygtninges kompetencer

23-02-2016

Halvdelen af de flygtninge, der kommer til Danmark i øjeblikket, har 5-10 års skolegang bag sig. 13 procent har taget en videregående uddannelse.

Det viser resultaterne af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets nye afdækning af flygtninges kompetencer.

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet har i november og december 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse i 20 af landets kommuner for at afdække, hvilke kompetencer de nyankomne flygtninge har. Resultaterne af afdækningen handler om flygtninge, som er ankommet i 1. halvår af 2015.

Afdækningen viser, hvilket uddannelsesniveau de nyankomne flygtninge har. 10 procent har ingen eller op til 4 års skolegang, mens 25 procent har 5-8 års skolegang. Yderligere 25 procent har 9-10 års skolegang, 13 procent har en videregående uddannelse, 15 procent en studentereksamen og 10 procent en erhvervsfaglig uddannelse gennem formaliseret uddannelse eller praktisk oplæring.

Herudover kaster afdækningen lys over de nyankomne flygtninges erhvervserfaring. Her var det muligt at give flere svar. 61 procent har arbejdet som ufaglært, 16 procent som faglært, 4 procent som funktionær, 11 procent som selvstændig eller medhjælpende ægtefælle, mens 20 procent har arbejdet med andet arbejde. Der er kun oplysninger om erhvervserfaring for 36 procent af de nyankomne flygtninge samlet set.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

”Resultaterne af denne undersøgelse viser med al tydelighed, hvor stor en integrationsudfordring vi står med. Når mange af de nyankomne flygtninge er meget dårligt uddannede, kræver det en stor indsats at få dem ud på arbejdsmarkedet, og desto vigtigere er de igangværende to- og trepartsforhandlinger med kommunerne og arbejdsmarkedets parter. Vi skal sammen arbejde målrettet på at få de mange nye borgere i arbejde fremfor på overførselsindkomst. Vi har set mange eksempler på fejlslagen integration, og det har vi simpelthen ikke råd til som samfund. Integrationsindsatsen skal målrettes, og vi skal mødes om at sikre, at den virker og fører til beskæftigelse.”

Nyankomne flygtninge bliver henvist til danskuddannelse i henhold til integrationsloven. Afdækningen viser, at 39 procent er placeret på ’Danskuddannelse 1’, mens 52 procent er placeret på ’Danskuddannelse 2’ og 9 procent på ’Danskuddannelse 3’.

Den nye afdækning er udarbejdet i et samarbejde mellem Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og Rambøll Management.

Hent notatet ”Resultater af afdækning af flygtninges kompetencer” (pdf) (nyt vindue)

Fakta

  • Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 20 kommuner i november og december 2015. Der indgår oplysninger om 1.044 flygtninge
  • Kommunerne er blevet udvalgt på grundlag af, hvor mange flygtninge de har modtaget i henhold til deres kommunekvote for 2015
  • Der er kun medtaget oplysninger for flygtninge, som er blevet boligplaceret i 1. halvår 2015

Kontakt

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf.: 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,