Regeringens nye udlændingeudspil

30-08-2016

Regeringen præsenterer nyt udlændingeudspil som del af 2025 helhedsplanen: Et stærkere Danmark – styr på flygtningestrømmen

Der er behov for at udvise rettidig omhu og for at føre en stram, konsekvent og realistisk udlændingepolitik, så antallet af asylansøgere er på et håndterbart niveau. Der er stadig pres på Europas ydre grænser. Sidste år kom der godt 21.000 asylansøgere til Danmark. I år forventede vi, at der ville komme 25.000. Nu forventer vi, at der kommer 10.000 i år og de kommende år, men det tal bør endnu længere ned.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

Selvom antallet af asylansøgere er lavere i år, end vi i første omgang havde forventet, så er 10.000 asylansøgere stadig for mange, og vi ønsker antallet længere ned. Samtidig skal vi være klar til at håndtere et nyt akut pres, hvis der igen går hul på Europas grænser.

Det handler om at være ansvarlige og realistiske i forhold til, hvor meget Danmark kan løfte som land. Derfor fremlægger regeringen nu et udspil med en lang række bud på, hvordan vi håndterer de fortsat store udfordringer.  

Vi skal kunne håndtere presset. Derfor indfører vi nu en nødbremse, så vi kan afvise asylansøgere på grænsen i en situation, hvor Dublin-systemet reelt bryder sammen. Vi indfører endvidere en række stramninger, så det bliver mindre attraktivt at søge hertil, og så kommer vi i højere grad til at hjælpe i nærområderne, hvor pengene gør mest gavn”, siger Inger Støjberg.

Fakta

Udlændingeudspillet indeholder følgende temaer:

  • En nødbremse, som gør det muligt at afvise asylansøgere på grænsen. Regeringen vil indføre en lovhjemmel, som giver mulighed for at afvise asylansøgere ved grænsen til et sikkert land omfattet af Dublinforordningen. Nødbremsen vil kunne anvendes, hvis der opstår en krisesituation, hvor Dublinsystemet formelt set stadig fungerer, men hvor samarbejdet reelt er ophørt med at fungere, og hvor situationen kommer ud af kontrol.
  • Styrket nærområdeindsats. Med en stærkere indsats i nærområderne kan Danmark hjælpe flest og bedst og samtidig bidrage til, at færre mennesker begiver sig ud på en lang og farefuld flugt mod Europa og Danmark. Derudover tager Danmark ingen kvoteflygtninge i 2016 og skubber således den resterende del af kvoten til senere år.
  • Ro og orden. Regeringen ønsker at styrke sikkerheds- og kontrolindsatsen på udlændingeområdet samt efterretningstjenesternes forebyggende og efterforskningsmæssige indsats yderligere. Regeringen vil senere fremsætte forslag herom. Der skal ligeledes arbejdes målrettet med ro og orden i og omkring asylcentrene og sættes ind over for tiggeri og gadegrupper, som skaber utryghed. Regeringen vil derudover arbejde for forlængelse af den midlertidige grænsekontrol efter 2016, hvis der fortsat ikke er styr på EU’s ydre grænse.
  • Strammere regler for ophold i Danmark. Regeringen vil på en række områder stille større krav til de flygtninge og indvandrere, som ønsker at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark.
  • Øget udsendelse og frivillig hjemrejse. Flere afviste asylansøgere skal sendes ud af landet. Det kræver et tæt samarbejde med hjemlandene. Regeringen vil derfor styrke samarbejdet og dialogen med disse lande. For udlændinge, som har opholdstilladelse i Danmark, vil regeringen gøre det mere attraktivt at vende tilbage til deres hjemlande ved at forhøje den økonomiske hjælp.
  • Øget brug af optjeningsprincipper for velfærdsydelser. Et nyt beskæftigelseskrav for borgere på integrationsydelse, så overgangen til uddannelses- eller kontanthjælp udover ophold i dk i 7 ud af de seneste 8 år yderligere betinges af, at man har haft fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt 2½ år inden for de seneste 8 år. Stramning af optjeningskrav for at opnå ret til fuld førtids- og folkepension – samt stramning af opholdskrav for at opnå ret til fuld børnecheck og børnetilskud.
  • Konventioner. Danmark har en klar interesse i en stærk international retsorden, herunder respekt for menneskerettighederne. Danmark bør indgå i et aktivt internationalt samarbejde og overholde de internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. Regeringen mener samtidig, at der er behov for at se kritisk på den måde, som den dynamiske fortolkning af konventionsteksterne i praksis gennem årene har bragt rækkevidden af konventionerne ud af trit med de oprindelige intentioner. Regeringen vil arbejde for, at vi kommer tilbage til de oprindelige beskyttelseshensyn. Det vil være regeringens fokus under det kommende danske formandskab for Europarådet.

Hent regeringens udlændingeudspil Et stærkere Danmark - styr på flygtningestrømmen (pdf)

A Stronger Denmark - in English (pdf)

Hent oversigt over udspillets 44 initiativer (pdf)