Ansøgninger med udenlandske familieretlige dokumenter

Familieretlige dokumenter fra visse lande skal apostillepåtegnes eller legaliseres af en dansk ambassade.

Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler udenlandske fødselsattester og vielsesattester i overensstemmelse med Ankestyrelsens vejledning om dokumentation for ægtheden af familieretlige dokumenter fra udlandet.

Det betyder, at dokumenter fra de følgende lande ikke skal apostillepåtegnes eller legaliseres:

  • Europa (Der kræves dog originale dokumenter med enten apostillepåtegning eller legalisering fra følgende lande: Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Belarus, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Kosovo, Rusland, Tadsjikistan, Ukraine og Uzbekistan)
  • USA
  • Canada
  • Australien
  • New Zealand
  • Tyrkiet

Det betyder dermed, at dokumenter fra lande, som ikke er omfattet af listen ovenfor, skal indsendes som originale dokumenter med enten apostillepåtegning eller legalisering af den danske ambassade i det land, hvor dokumentet er udstedt.

Det er dog alene for de dokumenter, der er relevante for vurderingen af, hvorvidt en ansøger har erhvervet dansk statsborgerskab, der stilles krav om, at ministeriet modtager de originale dokumenter med enten apostillepåtegning eller legalisering af den danske ambassade i det land, hvor dokumentet er udstedt.

Følgende dokumenter er relevante for vurderingen af, hvorvidt en ansøger har erhvervet dansk statsborgerskab:

  • ansøgerens egen fødselsattest
  • den danske forælders fødselsattest
  • ansøgerens forældres vielsesattest, hvis ansøgeren er født før den 1. juli 2014, og kun faderen er dansk statsborger

Se en liste over samtlige lande, der har tiltrådt Apostillekonventionen

De relevante originale dokumenter fra disse lande kan således apostillepåtegnes.

Se vejledning til apostillepåtegninger (pdf)

Dokumenter udstedt af de officielle myndigheder i lande, der ikke har tiltrådt Apostillekonventionen, skal legaliseres af en dansk ambassade i det land, hvor dokumentet er udstedt.

Se vejledning til legalisering af dokumenter fra udlandet (pdf)

Spørgsmål vedrørende legalisering af udenlandske dokumenter rettes til den danske repræsentation i det pågældende land.

Udenlandske dokumenter skal være oversat til dansk eller engelsk af en autoriseret translatør. Hvis der stilles krav om legalisering eller apostillepåtegning, skal dokumentet først oversættes af en autoriseret translatør efter, at dokumentet er legaliseret/apostillepåtegnet, idet både dokumentet og påtegningen skal være oversat.

Udlændinge- og Integrationsministeriet forelægger efter omstændighederne konkrete sager for Familieretshuset for at få styrelsens vurdering af, om faderskab, moderskab, ægteskab eller forældremyndighedsforhold kan anerkendes efter dansk ret.

Læs mere om forelæggelse af sager for Familieretshuset