Repatriering

Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, som er omfattet af repatrieringsordningen, og ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning og støtte til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Udenlandske statsborgere

Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, som er omfattet af repatrieringsordningen, og ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning og støtte til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Love og regler

Her kan du finde love og regler om repatriering og reintegrationsbistand.