Repatriering

Repatrieringsordningen skal medvirke til, at herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, som er omfattet af repatrieringsloven, og som ønsker at repatriere, får den bedst mulige rådgivning og støtte til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Generelt om repatriering

Repatrieringsordningen skal medvirke til, at udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, som er omfattet af repatrieringsloven, får rådgivning til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage til deres hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil de har nær familiemæssig tilknytning.

Hvem kan få hjælp til repatriering

Man kan få hjælp til repatriering, hvis man er omfattet af repatrieringsloven og ønsker at vende permanent tilbage til sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning.

Hvilken støtte kan man få?

Du kan få hjælp til repatriering, hvis du ønsker at vende permanent tilbage til dit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil du har nær familiemæssig tilknytning.

Tilbagebetaling af repatrieringsstøtte

Når man har gjort brug af repatrieringsordningen, men senere gør brug af fortrydelsesretten, gælder nogle regler for tilbagebetaling af den modtagne støtte. 

Reintegrationsbistand

Hvis man er omfattet af repatrieringsloven, kan man, hvis man opfylder en række betingelser, modtage reintegrationsbistand, der er en pensionslignende, månedlig ydelse.

Spørgsmål og svar

Her kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål om hjælp til repatriering og reintegrationsbistand.

Love og regler

Her kan du finde love og regler om repatriering og reintegrationsbistand.