Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement

I whistleblowerlovens § 27 stilles der krav om, at myndigheder omfattet af reglerne om aktindsigt mindst én gang om året offentliggør oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen.

Oplysningerne om henvendelser til Udlændinge- og Integrationsministeriets departements whistleblowerordning findes i den nedenstående tabel.

 

Henvendelser til whistleblowerordningen fra den 30. november 2022 til den 17. november 2023:

Modtagne indberetninger

Indberetninger der er realitetsbehandlet

Overordnede temaer

Afviste indberetninger

Indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse

4**

2***

Overtrædelser af love og regler udstedt i medfør heraf, tilsidesættelse af forvaltningsretlige principper

1****

0

**1 indberetning er afsluttet baseret på utilstrækkelige oplysninger fra whistleblower til at iværksætte undersøgelse.

***1 indberetning er under behandling.

****Indberetningen omhandlede ikke Udlændinge- og Integrationsministeriets departement.

 

Henvendelser efter whistleblowerlovens ikrafttræden den 17. december 2021 til den 30. november 2022:

Modtagne indberetninger

Indberetninger der er realitetsbehandlet

Overordnede temaer

Afviste indberetninger

Indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse

1*

0

Overtrædelser af love og regler udstedt i medfør heraf, tilsidesættelse af forvaltningsretlige principper

0

0

 

*sagsafslutning baseret på utilstrækkelige oplysninger fra whistleblower til at iværksætte undersøgelse.

 

Henvendelser fra whistleblowerordningens etablering den 1. november 2020 og indtil whistleblowerlovens ikrafttræden den 17. december 2021:

Modtagne indberetninger

Indberetninger der er realitetsbehandlet

Overordnede temaer

Afviste indberetninger

Indberetninger der har givet anledning til politianmeldelse

1

1

Overtrædelser af love og regler udstedt i medfør heraf, tilsidesættelse af forvaltningsretlige principper

0

0